ประกาศ โรงเรียนกันทรารมณ์

1) กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเปิดภาคเรียน 2/2564 (15/10/64)

2) การจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. นักเรียน ม.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1/ 2564 รอบที่ 2 (30/09/64)

3) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564 (17/09/64)

4) การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (1/2564) (10/09/64)

5) การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (06/09/64)

6) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 - 17 ก.ย. 2564 (03/09/64)

7) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 ส.ค. - 3 ก.ย. 2564 (19/08/64)

8) การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ยังไม่รับเงิน) (10/08/64)

9) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 9-20 ส.ค. 2564 (05/08/64)

10) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 ก.ค. - 6 ส.ค. 2564 (23/07/64)


สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2564 ศึกษาเนื้อหา สแกน QR Codeและเรียนออนไลน์ที่บ้าน


สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียนออนไลน์ที่บ้าน


นักเรียน ม.1 - ม.6 บันทึกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง ภาคเรียนที่ 1/2564

Google Classroom

โรงเรียนกันทรารมณ์

ตารางเรียน ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1/2564

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2563

กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง

ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเรียนชดเชย

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดเรียนกรณีพิเศษ 2 ตุลาคม 2563

แบบเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน

26 สิงหาคม 2563

รายงานการลงทะเบียนระบบ DEEP

19 สิงหาคม 2563

ระบบ DEEP กระทรวงศึกษาธิการ

19 สิงหาคม 2563

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์


นักเรียนใช้จุดบริการ Wi-Fi บริเวณหน้าโดม
ชื่อ KR_STUDENT

ตลาดนัดชุมนุม

23 มีนาคม 2564

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

23 มีนาคม 2564

เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

17 มีนาคม 2564

สอบธรรมสนามหลวง

5 มีนาคม 2564

วันตรุษจีน

11 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญตักบาตร

29 มกราคม 2564

กีฬาภายใน

28-30 ธันวาคม 2563

วันคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

19 ธันวาคม 2563

ร่วมแสดงความยินดี

9 ธันวาคม 2563

True Knowlledge 2020

9 ธันวาคม 2563

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

11 พฤศจิกายน 2563

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

6 พฤศจิกายน 2563)

ฟุตบอลสร้างเยาวชน (ข่าวกีฬา NBT)

23 ตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2563

การประชุมทำแผนปฏิบัติงาน 2564

7 ตุลาคม 2563

เกษียณอายุราชการ 63

18 กันยายน 2563

ศึกษาดูงาน OBECQA

8 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลง

18 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2563