ประกาศ โรงเรียนกันทรารมณ์

1) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ช่างไฟฟ้าและพนักงานขับรถ (23/01/2566)

2) การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (23/01/2566)

3) การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (23/01/2566)

4) รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ช่างไฟฟ้าและพนักงานขับรถ) (20/01/2566)

5) ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ 16 มกราคม 2566 วันครู (13/01/2566)

6) รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณปี 2566 (ช่างไฟฟ้าและพนักงานขับรถ) (06/01/2566)

7) กำหนดการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (20/10/2565)

8) รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (20/10/2565)

9) ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (21/10/65)

10) ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (29/09/65)

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

No Gift policy

26 กันยายน 2565

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

26 กันยายน 2565

ติดตามนโยบาย Quick Policy 65

24 สิงหาคม 2565

อบรมการผลิตสื่อด้วย CANVA

21 สิงหาคม 2565

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

15 สิงหาคม 2565

สัปดาห์อาเซียน

11 สิงหาคม 2565

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

4 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

29 กรกฎาคม 2565

ถวายเทียนเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

11 มิถุนายน 2565

วันไหว้ครู

9 มิถุนายน 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2565

รางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย 2565

6 มีนาคม 2565

ร่วมแสดงความยินดี ม.6

14 มีนาคม 2565

ติว O-NET ม.3

3 กุมภาพันธ์ 2565

ตลาดนัดชุมนุม

23 มีนาคม 2564

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

23 มีนาคม 2564

เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

17 มีนาคม 2564

สอบธรรมสนามหลวง

5 มีนาคม 2564

วันตรุษจีน

11 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญตักบาตร

29 มกราคม 2564