นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ และเว้นระยะห่าง

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดเรียนกรณีพิเศษ 2 ตุลาคม 2563

แบบเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน

26 สิงหาคม 2563

รายงานการลงทะเบียนระบบ DEEP

19 สิงหาคม 2563

ระบบ DEEP กระทรวงศึกษาธิการ

19 สิงหาคม 2563

ตารางเรียน ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1/2563

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2563

กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง

ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และ พนักงานพัสดุ ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2563

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2563

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์


นักเรียนใช้จุดบริการ Wi-Fi บริเวณหน้าโดม
ชื่อ KR_STUDENT

ศึกษาดูงาน OBECQA

8 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลง

18 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู

6 สิงหาคม 2563

บริจาคโลหิต

4 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู

30 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2563

ประชุมรับนโยบาย สหวิทยาเขตกันทรารมย์

24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

13 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายสามีจิกรรม

13 กรกฎาคม 2563

ประเมินครูผู้ช่วย

13 กรกฎาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

11-12 กรกฎาคม 2563

จิตอาสาพระราชทาน

3 กรกฎาคม 2563

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

29-30 มิถุนายน 2563

สำรวจลูกน้ำยุงลาย

25 มิถุนายน 2563

บริษัทสุรนารีแพทย์ภัณฑ์ บริจาค แอลกอฮอล์ 75%

25 มิถุนายน 2563

มอบตัวนักเรียน ม.4

14-15 มิถุนายน 2563

ประชุมผู้ปกครองอะคาเดมี่

14 มิถุนายน 2563

มอบตัวนักเรียน ม.1

12-13 มิถุนายน 2563

อบรม Google Classroom

18-20,25-27 พฤษภาคม 2563