รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 35
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่


PDF 62.1 KB (Download)

พิมพ์เกียรติบัตร การทดสอบวัดความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 (PDF Click)

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (23 ธ.ค.58)

Download แบบบันทึกผลหลังสอน ฝ่ายวิชาการ (MS Word 2007-2010)

ตรวจสอบคะแนนเก็บ ภาคเรียนที่ 2/2558 (Bookmark)

งานประกันคุณภาพโรงเรียนกันทรารมณ์
เอกสารโรงเรียนกันทรารมณ์
Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คะแนนสอบกลางภาค (2/2558)
ม.1 (PDF Click) ม.2 (PDF Click) ม.3 (PDF Click)
ม.4 (PDF Click) ม.5 (PDF Click) ม.6 (PDF Click)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์

ประหยัดพลังงาน

               พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทยในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

               โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
        ฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน "ชีวิตมีคุณค่า
ส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชน" ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน โดยนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30-16.00 น. ณ บ้านคูบ หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 9 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

               พิธีเปิดกีฬาวันครู 59
        คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาวันครูในวัน
ศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 07.30 - 10.30 น. โดยร่วมขบวน
พาเหรดและเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียน
อนุบาลกันทรารมย์

               พิธีทำบุญตักบาตรประจำปีการศึกษา 2558
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกันทรารมณ์
ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา
2558 และทำบุญปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 07.00-09.25 น.
ณ K.R.STAR

               กิจกรรมพี่พบน้อง
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง ในวันจันทร์
ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-15.30 น. บริเวณหอประชุมใหญ่
โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าได้แนะแนวทางการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการศึกษาต่อ สร้างความรักความ
ผูกพันธ์ต่อสถาบัน รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

               กิจกรรมวัน Christmas 2015
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม
วัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ การแสดงทางวัฒนธรรม
ของประเทศจีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
บนเวที K.R. STARS ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

ได้เห็นรอยยิ้มดีกว่าได้ฟังเสียงร้อง
สุภาษิตจีน

ข่าวสารในโรงเรียน

· ร่วมแสดงความยินดี
· วันพ่อแห่งชาติ
· ค่ายคุณธรรม ม.2
· กิจกรรมวันลอยกระทง
· แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
· พิธีเปิดทองอุไรเกมส์ ครั้งที่ 59
· พิธีมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2558
· นิเทศการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
· กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
· กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
· กิจกรรมวันเข้าพรรษา
· พิธีเปิดกีฬานักเรียน สพม.28
· วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
· กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558
· พี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 40575684
วันนี้ : 2006
เมื่อวาน : 9458

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com