ตรวจสอบข้อมูลการป่วย ขาด ลา ของนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563


Google Classroom โรงเรียนกันทรารมณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19


สำหรับนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรอกข้อมูลรายบุคคล (ต้องเข้าเมลโรงเรียน @kr.ac.th ก่อนกรอกข้อมูล)

Google Classroom

โรงเรียนกันทรารมณ์

กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง

ภาคเรียนที่ 2/2563

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียน ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเรียนชดเชย

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดเรียนกรณีพิเศษ 2 ตุลาคม 2563

แบบเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน

26 สิงหาคม 2563

รายงานการลงทะเบียนระบบ DEEP

19 สิงหาคม 2563

ระบบ DEEP กระทรวงศึกษาธิการ

19 สิงหาคม 2563

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์


นักเรียนใช้จุดบริการ Wi-Fi บริเวณหน้าโดม
ชื่อ KR_STUDENT

ร่วมแสดงความยินดี

9 ธันวาคม 2563

True Knowlledge 2020

9 ธันวาคม 2563

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

11 พฤศจิกายน 2563

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

6 พฤศจิกายน 2563)

ฟุตบอลสร้างเยาวชน (ข่าวกีฬา NBT)

23 ตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2563

การประชุมทำแผนปฏิบัติงาน 2564

7 ตุลาคม 2563

เกษียณอายุราชการ 63

18 กันยายน 2563

ศึกษาดูงาน OBECQA

8 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลง

18 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู

6 สิงหาคม 2563

บริจาคโลหิต

4 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู

30 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2563

ประชุมรับนโยบาย สหวิทยาเขตกันทรารมย์

24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

13 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายสามีจิกรรม

13 กรกฎาคม 2563

ประเมินครูผู้ช่วย

13 กรกฎาคม 2563