รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 119
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่เอกสารโรงเรียนกันทรารมณ์ Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์

คะแนนสอบกลางภาค (1/2557)
ม.1 (คลิก) ม.2 (คลิก) ม.3 (คลิก) ม.4 (คลิก) ม.5 (คลิก) ม.6 (คลิก) ม.6 กลุ่ม (คลิก)
ม.1 EP (คลิก) ม.2 EP (คลิก) ม.3 EP (คลิก) ม.4 EP (คลิก) ม.5 EP (คลิก)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์
เอกสารประกันภัย
เอกสารประกันภัย ปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)
Animation ประกันชีวิต (AVI คลิกที่นี่)
Animation เมื่อประสบภัยจากรถ (AVI คลิกที่นี่)
Animation ประกันวินาศภัยและประกันภัยอุ่นใจ (AVI คลิกที่นี่)
               รางวัล Flash Animation และ M-BOOK
        นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
Flash Animation และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหา IT งานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษาครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับรางวัลวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

               กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2557

               สัปดาห์อาเซียน
        กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และ
ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ เวที K.R.STAR ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธาน
ในพิธี การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เห็น
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครอง และความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจ มีการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ในวิชาอาเซียนศึกษา

               วันภาษาไทยแห่งชาติ
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ประธานในพิธี
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ในงานมีการจัดนิทรรศการ
สาธิตการปั้นหม้อ การจักสาน จากวิทยากรท้องถิ่น ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนฟ้อนรำ
บุญบั้งไฟ แห่กัณฑ์หลอน แห่ขันหมาก และแห่นาค

               อบรมคลังทฤษฎีความรู้
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ICT ตามโครงการ
คลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (311) ผู้เข้ารับการอบรมคณะครูโรงเรียน
กันทรารมณ์ จำนวน 40 ท่าน

               มอบทุนการศึกษา
        คุณครูคำนวณ คำวงศ์ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนวงศ์เกษมที่มีวัตถุประสงค์
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลน ในเขตอำเภอกันทรารมย์
เป็นประจำทุกปี ปีละ 3,000 บาท ในปีนี้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้แก่
นายธีระ บุญรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/3 และเด็กหญิงสุนิสา เชื้อสา นักเรียนชั้น ม.1/11

               การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัด
ผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน
ฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเพื่อรองรับการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน มาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

               รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา
2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่
กวีเอกของโลก และฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมแต่งกาย
เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ณ เวที K.R. STAR และการแสดงละคร
บนเวที ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่าง เวลา 13.00-15.30 น.

School Link


โรงเรียนในโครงการคู่พัฒนา

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

It is a wise father that know his own child.
พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี
สุภาษิตอังกฤษ

ข่าวสารในโรงเรียน

· พิธีไหว้ครู 2557
· ค่ายสานฝันครั้งที่ 22
· Bang School Tour
· กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์
· ติว GAT เชื่อมโยง ม.6 โดยคุณครูทิวลิป
· รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
· ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
· Good Bye Senior
· แนะแนวคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
· วันแห่งความภูมิใจ ชาวกันทรารมณ์
· ตลาดนัดชุมนุม
· English & Scrabble Camp
· การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
· กีฬาภายใน ครั้งที่ 57
· กิจกรรมวัน Christmas 2013

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 37738699
วันนี้ : 6224
เมื่อวาน : 5903

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com