รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 147
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

เลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม
กลุ่มเรียน
ตารางเรียน ตารางสอน โรงเรียนกันทรารมณ์

เอกสารโรงเรียนกันทรารมณ์ Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์
เอกสารประกันภัย
เอกสารประกันภัย ปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)
Animation ประกันชีวิต (AVI คลิกที่นี่)
Animation เมื่อประสบภัยจากรถ (AVI คลิกที่นี่)
Animation ประกันวินาศภัยและประกันภัยอุ่นใจ (AVI คลิกที่นี่)
               ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
        โรงเรียนกันทรารมณ์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัล SCQA คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำโดย นายไพชยนต์ จันทเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

               วันเกษียณอายุราชการปี 2557
        โรงเรียนกันทรารมณ์จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูที่เกษียณ
อายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน
กันทรารมณ์ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่คุณครูจำเนียร บัวแก้ว
คุณครูวิลาวัลย์ เพ็งชัย และคุณครูพรชัย วิทยาภินันท์ ประธานในพิธี
ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28

               คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการประเมินการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น.

               รางวัล Flash Animation และ M-BOOK
        นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
Flash Animation และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหา IT งานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษาครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับรางวัลวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

               กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2557

               สัปดาห์อาเซียน
        กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และ
ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ เวที K.R.STAR ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธาน
ในพิธี การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เห็น
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครอง และความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจ มีการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ในวิชาอาเซียนศึกษา

School Link


โรงเรียนในโครงการคู่พัฒนา

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

ธรรมเนียมประเพณี อย่ามองข้าม
สุภาษิตจีน

ข่าวสารในโรงเรียน

· วันภาษาไทยแห่งชาติ
· อบรมคลังทฤษฎีความรู้
· มอบทุนการศึกษา
· การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
· รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
· พิธีไหว้ครู 2557
· ค่ายสานฝันครั้งที่ 22
· Bang School Tour
· กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์
· ติว GAT เชื่อมโยง ม.6 โดยคุณครูทิวลิป
· รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
· ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
· Good Bye Senior
· แนะแนวคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
· วันแห่งความภูมิใจ ชาวกันทรารมณ์

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 38133610
วันนี้ : 8246
เมื่อวาน : 13794

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com