ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศ โรงเรียนกันทรารมณ์

1) การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) (09/05/65)

2) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ (09/05/65)

3) แผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์ (09/05/65)

4) ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2565 (09/05/65)

5) การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (14-18 ก.พ. 65) (11/02/65)

6) การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ม.6 (9-11, 14-18 ก.พ. 65) (08/02/65)

7) การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (4 ก.พ. 65) (03/02/65)

8) จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียน ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 (02/02/65)

9) การเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน ทุกชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 65 เป็นต้นไป (21/01/65)

10) แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12/11/64)

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์


นักเรียนใช้จุดบริการ Wi-Fi บริเวณหน้าโดม
ชื่อ KR_STUDENT

ร่วมแสดงความยินดี ม.6

14 มีนาคม 2565

ติว O-NET ม.3

3 กุมภาพันธ์ 2565

ตลาดนัดชุมนุม

23 มีนาคม 2564

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

23 มีนาคม 2564

เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

17 มีนาคม 2564

สอบธรรมสนามหลวง

5 มีนาคม 2564

วันตรุษจีน

11 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญตักบาตร

29 มกราคม 2564

กีฬาภายใน

28-30 ธันวาคม 2563

วันคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

19 ธันวาคม 2563

ร่วมแสดงความยินดี

9 ธันวาคม 2563

True Knowlledge 2020

9 ธันวาคม 2563

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

11 พฤศจิกายน 2563

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

6 พฤศจิกายน 2563)

ฟุตบอลสร้างเยาวชน (ข่าวกีฬา NBT)

23 ตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2563

การประชุมทำแผนปฏิบัติงาน 2564

7 ตุลาคม 2563

เกษียณอายุราชการ 63

18 กันยายน 2563

ศึกษาดูงาน OBECQA

8 กันยายน 2563