พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

28 พฤศจิกายน 2561

ลอยกระทงกันทรารมย์

22 พฤศจิกายน 2561

แสดงความยินดีทีมพะแนงพอเพียง โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

20 พฤศจิกายน 2561

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

5-6 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันหุ่นยนต์ (สพม.28)

9 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (สพม.28)

8 พฤศจิกายน 2561

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

26 ตุลาคม 2561

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

13 ตุลาคม 2561

ทำบุญสังฆทานกับโครงการคุณธรรมนำชีวี

22 กันยายน 2561

เกษียณอายุราชการ 61

21 กันยายน 2561

คุรุมุทิตาโรงเรียนกันทรารมณ์ 61

21 กันยายน 2561

วันเยาวชนแห่งชาติ 61

19 กันยายน 2561

ประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28

17 กันยายน 2561

วันเยาวชนแห่งชาติ

12-19 กันยายน 2561

พิธีส่งมอบอาคารคัดแยกขยะ

11 กันยายน 2561

KR GOT TALENT' 2018

28 สิงหาคม 2561

ศึกษาดูงาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

21-24 สิงหาคม 2561

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561

20 สิงหาคม 2561

To be number one IDOL รุ่นที่ 9

17 สิงหาคม 2561

To be number one อ.กันทรารมย์

14 สิงหาคม 2561

Online (5) Today (198) Week (394, 354, 176, 227, 469, 457, 467) All (103722)