รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 144
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่
เอกสารงานประกันคุณภาพ
1. เอกสารรายงาน SAR ฉบับย่อ ปีการศึกษา 2556 (DOC คลิกที่นี่)
2. แบบสรุปผลงานดีเด่นในรอบปี 56 (DOCX คลิกที่นี่)
3. แบบสรุปโครงการนดีเด่นในรอบปี 56 (DOCX คลิกที่นี่)
4. หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม พ.ศ.2554-2558 จาก สมศ. (คลิกที่นี่)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์

               รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นำโดย ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และคณะ ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น.

               ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
        งานห้องสมุดโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายหนังสือเล่มเล็ก
ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีนิสัย
รักการอ่าน และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การทำหนังสือเล่มเล็ก
ไปบูรณาการใช้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 317 คน

               Good Bye Senior
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม Good Bye Senior สำหรับ
นักเรียน ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 12.00-15.30 น.

               แนะแนวคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
        มหาวิทยาลัยรังสิต โดยท่านอนุสรณ์ ศรีแก้ว คณะบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะนักศึกษา ณเดช คูกิมิยะ และคณะเข้าแนะแนวและ
ให้แนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

               วันแห่งความภูมิใจ ชาวกันทรารมณ์
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความภูมิใจ
ชาวกันทรารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์
เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2556 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

               ตลาดนัดชุมนุม
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดโครงการตลาดนัดชุมนุมเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินกิจกรรมชุมนุม และ
เผยแพร่ผลงานจากการทำกิจกรรมชุมนุม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

               English & Scrabble Camp
        กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English and Scrabble Camp เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และฝึกทักษะ
การเล่นเกม Scrabble ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

               การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
        อำเภอกันทรารมย์และองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม
คุณธรรมนำชีวี ของดีกันทรารมย์ ชื่นชมวัฒนธรรมนานาชาติ ณ โรงเรียน
กันทรารมณ์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2557 ในงานมีการจัด
นิทรรศการ การขายสินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

School Link


โรงเรียนในโครงการคู่พัฒนา

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก
สุภาษิตอังกฤษ

ข่าวสารในโรงเรียน

· กีฬาภายใน ครั้งที่ 57
· กิจกรรมวัน Christmas 2013
· สอบธรรมสนามหลวง
· โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
· โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย
· สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน
· ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ
· การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
· สัมมนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
· วันสุนทรภู่ 56
· วันต่อต้านยาเสพติดโลก 56
· โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย PEA
· ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
· วันไหว้ครู 56
· โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (2556)

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 35830437
วันนี้ : 14116
เมื่อวาน : 14961

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com