สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 สแกน QR Codeและเรียนออนไลน์ที่บ้าน


สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 เรียนออนไลน์ที่บ้าน

ประกาศ โรงเรียนกันทรารมณ์

1) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17-21 ม.ค. 65 (15/01/65)

2) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10-14 ม.ค. 65 (06/01/65)

3) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20-30 ธ.ค. 64 (17/12/64)

4) การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7-17 ธ.ค. 64 (02/11/64)

5) การบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน 29 พ.ย. 2564 และเรียนออนไลน์ที่บ้าน 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64 (25/11/64)

6) การบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน 19 พ.ย. 2564 (17/11/64)

7) แนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12/11/64)

8) แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12/11/64)

9) การบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน 11 พ.ย. 2564 (09/11/64)

10) กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (08/11/64)

ตารางเรียน ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 2/2564

Google Classroom

โรงเรียนกันทรารมณ์

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2563

กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง

ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเรียนชดเชย

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดเรียนกรณีพิเศษ 2 ตุลาคม 2563

แบบเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน

26 สิงหาคม 2563

รายงานการลงทะเบียนระบบ DEEP

19 สิงหาคม 2563

ระบบ DEEP กระทรวงศึกษาธิการ

19 สิงหาคม 2563

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์


นักเรียนใช้จุดบริการ Wi-Fi บริเวณหน้าโดม
ชื่อ KR_STUDENT

ตลาดนัดชุมนุม

23 มีนาคม 2564

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

23 มีนาคม 2564

เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

17 มีนาคม 2564

สอบธรรมสนามหลวง

5 มีนาคม 2564

วันตรุษจีน

11 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญตักบาตร

29 มกราคม 2564

กีฬาภายใน

28-30 ธันวาคม 2563

วันคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

19 ธันวาคม 2563

ร่วมแสดงความยินดี

9 ธันวาคม 2563

True Knowlledge 2020

9 ธันวาคม 2563

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

11 พฤศจิกายน 2563

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

6 พฤศจิกายน 2563)

ฟุตบอลสร้างเยาวชน (ข่าวกีฬา NBT)

23 ตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2563

การประชุมทำแผนปฏิบัติงาน 2564

7 ตุลาคม 2563

เกษียณอายุราชการ 63

18 กันยายน 2563

ศึกษาดูงาน OBECQA

8 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลง

18 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2563