ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.3
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียน ม.5 และ ม.6
โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
และสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน เพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรายละเอียดอื่นๆ (PDF คลิกที่นี่)


สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563)
นักเรียนเลขที่ คู่ ไปเรียนที่โรงเรียน / นักเรียนเลขที่ คี่ ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน
รายชื่อนักเรียน (PDF)     ม.1 (คลิก)     ม.2 (คลิก)     ม.3 (คลิก)     ม.4 (คลิก)     ม.5 (คลิก)     ม.6 (คลิก)


นักเรียนใช้จุดบริการ Wi-Fi บริเวณหน้าโดม
ชื่อ KR_STUDENT


ตารางออกอากาศ DLTV ชั้น ม.1 (คลิกที่นี่) / ช่องออกอากาศ DLTV ชั้น ม.1 (คลิกที่นี่) / ชมออนไลน์ ชั้น ม.1 (คลิกที่นี่)
ตารางออกอากาศ DLTV ชั้น ม.2 (คลิกที่นี่) / ช่องออกอากาศ DLTV ชั้น ม.2 (คลิกที่นี่) / ชมออนไลน์ ชั้น ม.2 (คลิกที่นี่)
ตารางออกอากาศ DLTV ชั้น ม.3 (คลิกที่นี่) / ช่องออกอากาศ DLTV ชั้น ม.3 (คลิกที่นี่) / ชมออนไลน์ ชั้น ม.3 (คลิกที่นี่)
ตารางออกอากาศ DLTV ชั้น ม.4 (คลิกที่นี่) / ช่องออกอากาศ DLTV ชั้น ม.4 (คลิกที่นี่) / ชมออนไลน์ ชั้น ม.4 (คลิกที่นี่)
ตารางออกอากาศ DLTV ชั้น ม.5 (คลิกที่นี่) / ช่องออกอากาศ DLTV ชั้น ม.5 (คลิกที่นี่) / ชมออนไลน์ ชั้น ม.5 (คลิกที่นี่)
ตารางออกอากาศ DLTV ชั้น ม.6 (คลิกที่นี่) / ช่องออกอากาศ DLTV ชั้น ม.6 (คลิกที่นี่) / ชมออนไลน์ ชั้น ม.6 (คลิกที่นี่)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (PDF คลิกที่นี่)
การประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (Power Point คลิกที่นี่)


ชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (PDF คลิกที่นี่)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

24 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563

6 มีนาคม 2563

เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 กุมภาพันธ์ 2563

ทำบัญตักบาตรสามเณร 79 รูป

28 มกราคม 2563

ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 มกราคม 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

24 มกราคม 2563

กีฬาวันครู

16-17 มกราคม 2563

วันครูกันทรารมย์

16 มกราคม 2563

กีฬาภายใน 2562

23-27 ธันวาคม 2562

Christmas & Happy New Year 2020

20 ธันวาคม 2562

วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2562

การแข่งขันศูนย์คณิตและหุ่นยนต์ (ระดับชาติ)

12-14 ธันวาคม 2562

การสอบธรรมสนามหลวง

29 พฤศจิกายน 2562

แนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

28 พฤศจิกายน 2562

วันวชิราวุธ

25 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมพี่พบน้อง

15 พฤศจิกายน 2562

แนะแนวการศึกษาต่อ

15 พฤศจิกายน 2562

English We Like

14 พฤศจิกายน 2562

ลอยกระทงกันทรารมย์

11 พฤศจิกายน 2562

การประเมินภายนอกรอบ 4

4 พฤศจิกายน 2562

โครงการต้นกล้ากรีฑา

7 พฤศจิกายน 2562