ตรวจสอบรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน
ผลการสอบแก้ตัว 2/2565 (คลิก)

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-18 พ.ย. 65 ประกาศผล 21 พ.ย. 65
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ประกาศผล 6 ธ.ค. 65

ประกาศ โรงเรียนกันทรารมณ์

1) กำหนดการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (20/10/2565)

2) รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (20/10/2565)

3) ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (21/10/65)

4) ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (29/09/65)

5) ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ 16 ก.ย. 65 (13/09/65)

6) การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) (09/05/65)

7) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ (09/05/65)

8) แผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์ (09/05/65)

9) ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2565 (09/05/65)

10) การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (14-18 ก.พ. 65) (11/02/65)

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

No Gift policy

26 กันยายน 2565

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

26 กันยายน 2565

ติดตามนโยบาย Quick Policy 65

24 สิงหาคม 2565

อบรมการผลิตสื่อด้วย CANVA

21 สิงหาคม 2565

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

15 สิงหาคม 2565

สัปดาห์อาเซียน

11 สิงหาคม 2565

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

4 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

29 กรกฎาคม 2565

ถวายเทียนเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

11 มิถุนายน 2565

วันไหว้ครู

9 มิถุนายน 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2565

รางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย 2565

6 มีนาคม 2565

ร่วมแสดงความยินดี ม.6

14 มีนาคม 2565

ติว O-NET ม.3

3 กุมภาพันธ์ 2565

ตลาดนัดชุมนุม

23 มีนาคม 2564

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

23 มีนาคม 2564

เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

17 มีนาคม 2564

สอบธรรมสนามหลวง

5 มีนาคม 2564

วันตรุษจีน

11 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญตักบาตร

29 มกราคม 2564