ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนกันทรารมณ์

ประกาศ โรงเรียนกันทรารมณ์

1) การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.64 - 2 ก.ค.64 (COVID-19) (11/06/64)

2) เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.1 รอบ 2 (10/06/64)

3) เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปี 2564 (08/06/64)

4) การให้บริการสมุด เสื้อกีฬาสี กางเกงวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อวิถีพุทธ และกระเป๋านักเรียน (1/64) (07/06/64)

5) การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (1/64) (31/05/64)

6) รายชื่อนักเรียนที่ค้างส่งเอกสารมอบตัว (03/04/64)

7) กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา (01/06/64)

8) การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ด้วยวิธีออนไลน์ (25/05/64)

9) แนวปฏิบัติการรับย้ายนักเรียน (01/05/64)

10) หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรและการเข้าพักอาศัยบ้านพัก (01/06/64)

11) ผลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกันทรารมณ์ (19/05/64)


สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2564 ศึกษาเนื้อหา สแกน QR Codeและเรียนออนไลน์ที่บ้าน


สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียนออนไลน์ที่บ้าน


เลือกวิชาเลือกวิชาที่ 1 นักเรียน ม.1 - ม.6

รายละเอียดข้อมูลการเลือก (คลิกที่นี่)

ม.4 ห้อง 1, 2, 3, 4 และ 12
ม.5 ห้อง 1, 2, 3, 4 และ 12
ม.6 ห้อง 1, 2, 3, 4 และ 12

ม.4 ห้อง 2, 3 และ 4


Google Classroom

โรงเรียนกันทรารมณ์

ตารางเรียน ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1/2564

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2563

กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง

ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเรียนชดเชย

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์

ปิดเรียนกรณีพิเศษ 2 ตุลาคม 2563

แบบเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน

26 สิงหาคม 2563

รายงานการลงทะเบียนระบบ DEEP

19 สิงหาคม 2563

ระบบ DEEP กระทรวงศึกษาธิการ

19 สิงหาคม 2563

เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกันทรารมณ์


นักเรียนใช้จุดบริการ Wi-Fi บริเวณหน้าโดม
ชื่อ KR_STUDENT

ตลาดนัดชุมนุม

23 มีนาคม 2564

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

23 มีนาคม 2564

เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

17 มีนาคม 2564

สอบธรรมสนามหลวง

5 มีนาคม 2564

วันตรุษจีน

11 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญตักบาตร

29 มกราคม 2564

กีฬาภายใน

28-30 ธันวาคม 2563

วันคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

19 ธันวาคม 2563

ร่วมแสดงความยินดี

9 ธันวาคม 2563

True Knowlledge 2020

9 ธันวาคม 2563

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

11 พฤศจิกายน 2563

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

6 พฤศจิกายน 2563)

ฟุตบอลสร้างเยาวชน (ข่าวกีฬา NBT)

23 ตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2563

การประชุมทำแผนปฏิบัติงาน 2564

7 ตุลาคม 2563

เกษียณอายุราชการ 63

18 กันยายน 2563

ศึกษาดูงาน OBECQA

8 กันยายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลง

18 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2563