กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

9 สิงหาคม 2561

To be number One

8 สิงหาคม 2561

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

7 สิงหาคม 2561

ค่าย Active Learning

4-5 สิงหาคม 2561

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

1 สิงหาคม 2561

ค่ายรักษ์ไทย รักอ่าน สานฝันเด็กยุคใหม่ หัวใจดิจิตอล

28-29 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

28 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎาคม 2561

ซ้อมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

25 กรกฎาคม 2561

พิธีวางฤกษ์ตั้งเสาเอก เสาโท โดมโรงเรียนกันทรารมณ์

25 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

20 กรกฎาคม 2561

อบรมหัวหน้าหน่วยสมาชิกยุวกาชาด

20-22 กรกฎาคม 2561

ผู้อำนวยการ สพม.เขต 28 ออกเยี่ยมและพบคณะครู โรงเรียนกันทรารมณ์

19 กรกฎาคม 2561

วางแผนการออมกับ กอช.

13 กรกฎาคม 2561

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

7 กรกฎาคม 2561

กองทุนการออมแห่งชาติ

5 กรกฎาคม 2561

พิธีเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี

4 กรกฎาคม 2561

โครงการธรรมสัญจร ปีที่ 7

2 กรกฎาคม 2561

ค่ายภาษาต่างประเทศ

30 มิถุนายน 2561

อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนสีขาว

29 มิถุนายน 2561

Online (1) Today (318) Week (435, 387, 140, 151, 176, 292, 426) All (18012)