รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 26
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

สอบออนไลน์ ม.3, ม.6 (5 วิชา) ขั้นตอนการเข้าระบบให้นักเรียนดูจากเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้

สอบออนไลน์ เว็บ 122.154.155.30/amssplus (Click ที่นี่)

สอบออนไลน์ เว็บ 182.93.221.184/amssplus (Click ที่นี่)

เข้าสอบเว็บใดก็ได้ที่สามารถใช้งานได้

Download แบบบันทึกผลหลังสอน ฝ่ายวิชาการ (MS Word 2007-2010) CLICK ที่นี่

Semester 51

งานประกันคุณภาพโรงเรียนกันทรารมณ์
เอกสารโรงเรียนกันทรารมณ์
Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
   

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์


               ค่ายคุณธรรม ม.2
        ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ วัดโนนกุดหล่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

               กิจกรรมวันลอยกระทง
        วัดป่าประชารังสฤษฎดิ์ เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชุมชนคุ้มวัดต่างๆ สถาบัน
การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ และโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกันจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม ในวันพุธ
ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.

               แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ ให้กับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ.2558 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน ให้แนวคิด
และทางเลือกแก่นักเรียนตามความถนัด ความสนใจ และเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ระหว่างเวลา 08.30-15.40 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
กันทรารมณ์

               พิธีเปิดทองอุไรเกมส์ ครั้งที่ 59
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประธานในพิธีเปิด นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอ
กันทรารมย์

               พิธีมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2558
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีมุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี
2558 จำนวน 7 ท่าน คือ คุณครูจุฬาภรณ์ พรหมบุตร, คุณครูคำนวณ คำวงศ์,
คุณครูสุวพิชญ์ คำเพราะ, คุณครูนิตยา ทองคำ, คุณครูเกรียงศักดิ์ ทองศรี,
คุณครูเพชรรัตน์ วงศ์ชา และคุณครูศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์ ในวันศุกร์ที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00-10.20 น. ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง
และ K.R.STAR ประธานในพิธี ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

               นิเทศการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม
นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

เฉพาะคนที่ขี้เกียจ ถึงจะเชื่อเรื่องโชคชะตา
สุภาษิตจีน

ข่าวสารในโรงเรียน

· กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
· กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
· กิจกรรมวันเข้าพรรษา
· พิธีเปิดกีฬานักเรียน สพม.28
· วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
· กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558
· พี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
· พิธีไหว้ครู 2558
· มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
· อบรม Google Docs
· ประเมินผลการจัดการศึกษา
· วันแห่งความภูมิใจ 2557
· K.R. Open House 2015
· กิจกรรมทำบุญตักบาตร
· พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 40272653
วันนี้ : 2445
เมื่อวาน : 2613

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com