เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 16 ต.ค. 61 : ตารางเรียน ตารางสอน 2/2561 ( PDF คลิก )

ประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28

17 กันยายน 2561

วันเยาวชนแห่งชาติ

12-19 กันยายน 2561

พิธีส่งมอบอาคารคัดแยกขยะ

11 กันยายน 2561

KR GOT TALENT' 2018

28 สิงหาคม 2561

ศึกษาดูงาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

21-24 สิงหาคม 2561

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561

20 สิงหาคม 2561

To be number one IDOL รุ่นที่ 9

17 สิงหาคม 2561

To be number one อ.กันทรารมย์

14 สิงหาคม 2561

การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร 2561

10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

9 สิงหาคม 2561

To be number One

8 สิงหาคม 2561

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

7 สิงหาคม 2561

ค่าย Active Learning

4-5 สิงหาคม 2561

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

1 สิงหาคม 2561

ค่ายรักษ์ไทย รักอ่าน สานฝันเด็กยุคใหม่ หัวใจดิจิตอล

28-29 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

28 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎาคม 2561

ซ้อมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

25 กรกฎาคม 2561

พิธีวางฤกษ์ตั้งเสาเอก เสาโท โดมโรงเรียนกันทรารมณ์

25 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

20 กรกฎาคม 2561

Online (8) Today (281) Week (451, 548, 374, 687, 591, 783, 872) All (56361)