รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 117
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่


เอกสารโรงเรียนกันทรารมณ์ Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์
เอกสารประกันภัย
เอกสารประกันภัย ปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)
Animation ประกันชีวิต (AVI คลิกที่นี่)
Animation เมื่อประสบภัยจากรถ (AVI คลิกที่นี่)
Animation ประกันวินาศภัยและประกันภัยอุ่นใจ (AVI คลิกที่นี่)
               วันพ่อแห่งชาติ 2557
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมใหญ่
โรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประธานในพิธี ดร.เดชชัย ดวงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
        วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อ

               อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
        สหวิทยาเขตกันทรารมย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
ในวันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่
โรงเรียนกันทรารมณ์ วิทยากรให้การอบรม ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกันทรารมณ์ และคณะผู้บริการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกันทรารมย์

               กิจกรรมพี่พบน้อง
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง ในวันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มาให้คำแนะนำและแนะแนวทางในการ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

               ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
        โรงเรียนกันทรารมณ์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัล SCQA คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำโดย นายไพชยนต์ จันทเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

               วันเกษียณอายุราชการปี 2557
        โรงเรียนกันทรารมณ์จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูที่เกษียณ
อายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน
กันทรารมณ์ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่คุณครูจำเนียร บัวแก้ว
คุณครูวิลาวัลย์ เพ็งชัย และคุณครูพรชัย วิทยาภินันท์ ประธานในพิธี
ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28

               คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการประเมินการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น.

School Link


โรงเรียนในโครงการคู่พัฒนา

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

It is a wise father that know his own child.
พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี
สุภาษิตอังกฤษ

ข่าวสารในโรงเรียน

· รางวัล Flash Animation และ M-BOOK
· กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
· สัปดาห์อาเซียน
· วันภาษาไทยแห่งชาติ
· อบรมคลังทฤษฎีความรู้
· มอบทุนการศึกษา
· การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
· รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
· พิธีไหว้ครู 2557
· ค่ายสานฝันครั้งที่ 22
· Bang School Tour
· กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์
· ติว GAT เชื่อมโยง ม.6 โดยคุณครูทิวลิป
· รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
· ค่ายหนังสือเล่มเล็ก

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 38595916
วันนี้ : 5262
เมื่อวาน : 3988

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com