รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 30
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

               อบรม Google Docs
            โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมครู ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้ ICT ในหัวข้อการใช้ Google Docs ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้เข้ารับการอบรม ครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง โรงเรียน
กันทรารมณ์

               ประเมินผลการจัดการศึกษา (สพม.28)
            โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินจากคณะกรรมการ ประเมินผล
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี
การศึกษา 2558 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ โดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

               วันแห่งความภูมิใจ 2557
            งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความภูมิใจ
นักเรียน ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.20 - 09.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล
โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

               K.R. Open House 2015
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดนิทรรศการ K.R. Open House 2015 ประจำปี
การศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ครู
และนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมีการ
จัดนิทรรศการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
การแข่งขันการประกวดร้องเพลง การแสดงละครบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

               กิจกรรมทำบุญตักบาตร
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกันทรารมณ์
ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคาร ที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 07.00-09.00 น. ณ K.R.STAR

               พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทยในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น.
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

               กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
        งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 24-25
มกราคม พ.ศ. 2558 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดพิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 07.30 น. และจัดกิจกรรม
บริเวณหอประชุมใหญ่ และ บริเวณเวที K.R.STAR

School Link


โรงเรียนในโครงการคู่พัฒนา

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

Behind bad luck comes good luck.
โชคดีย่อมตามหลังโชคร้าย
สุภาษิตอังกฤษ

ข่าวสารในโรงเรียน

· กีฬาวันครู 2558
· กิจกรรมวันคริสต์มาส 57
· พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 2557
· วันพ่อแห่งชาติ 2557
· อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
· กิจกรรมพี่พบน้อง
· ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
· วันเกษียณอายุราชการปี 2557
· คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28
· รางวัล Flash Animation และ M-BOOK
· กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
· สัปดาห์อาเซียน
· วันภาษาไทยแห่งชาติ
· อบรมคลังทฤษฎีความรู้
· มอบทุนการศึกษา

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 39486480
วันนี้ : 1515
เมื่อวาน : 2994

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com