เมนูหลัก โรงเรียนกันทรารมณ์

ชนะเลิศฟุตบอลธนาคารออมสิน

15 มีนาคม 2567

ประเมินผลการจัดการศึกษา

14 มีนาคม 2567

วันปัจฉิมนิเทศ

1 มีนาคม 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

17 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน

13 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1

6 กุมภาพันธ์ 2567

อบรมค่ายลูกเสือ

5 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

30 มกราคม 2567

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

29 มกราคม 2567

พิธีทบทวนคำปฎิญาณตนและสวนสนาม

27 มกราคม 2567

ประชุม KTRR-Safety Model

25 มกราคม 2567

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

19 มกราคม 2567

ทำบุญตักบาตรวันครู

16 มกราคม 2567

ร่วมแสดงความยินดีคุรุสดุดี

16 มกราคม 2567

ร่วมกิจกรรมวันครู

16 มกราคม 2567

กิจกรรมวันครู

15 มกราคม 2567

รางวัลคุรุสดุดี ผู้บริหารสถานศึกษา

13 มกราคม 2567

ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่

12 มกราคม 2567

อวยพรปีใหม่

2 มกราคม 2567

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

1 มกราคม 2567

กิจกรรมวันปีใหม่

27 ธันวาคม 2566

กีฬาภายใน

25 ธันวาคม 2566

ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สุขนิรันดร์ ทองมาก

22 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวัน Christmas

22 ธันวาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

9 ธันวาคม 2566

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจคุณโก้ ดัสกรและทีมงาน

8 ธันวาคม 2566

สอบธรรมสนามหลวง

7 ธันวาคม 2566

งานประเพณีลอยกระทง

27 พฤศจิกายน 2566

พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม

25 พฤศจิกายน 2566

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี

24 พฤศจิกายน 2566