ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรารมณ์ (24/01/2563)
          นายทวี บุญพอ ประธาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรารมณ์ รองผู้อำนวยการ นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร (รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน แคนดงพิทยาคม (สพม.32) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563