เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (27/02/2563)
          โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดประชุมผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ เพื่อเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 27 ก.พ. 2563