การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ ครั้งที่ 1/2563 (06/04/2563)
          โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563