การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ ครั้งที่ 2/2563 (24/06/2563)
          โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ ครั้งที่ 2/2563 และพิธีปลูกต้นไม้มงคลในสถานศึกษา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563