ประชุมรับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สพม.28 (24 กรกฎาคม 2563)
          สหวิทยาเขตกันทรารมย์ จัดการประชุมรับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัดภาพจากเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์