วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
          นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ไม่ทุจริต และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ภาพจากเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์