บริจาคโลหิตกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (4 สิงหาคม 2563)
          งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนกันทรารมณ์ นำคณะครู และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอกันทรารมย์ภาพจากเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์