พิธีไหว้ครู (นักเรียนเลขที่ คู่) 7 สิงหาคม 2563
          โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีไหว้ครูนักเรียน เลขที่ คู่ ในช่วงเช้าของวันที่ 7 สิงหาคม 2563ภาพจากเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์