กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (7 สิงหาคม 2563)

กิจกรรมและรายการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

1. การแข่งขันตอบปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ทีมละ 2 คน (แต่ละห้องส่งได้ไม่จำกัดทีม)
- จัดแข่งขันตอบปัญหาในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.10 – 12.00 น. (ชั้น 1 อาคาร 4)
- สมัครได้ที่ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

2. การแข่งขันตอบปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ทีมละ 2 คน (แต่ละห้องส่งได้ไม่จำกัดทีม)
- จัดแข่งขันตอบปัญหาในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. (ชั้น 2 อาคาร 4)
- สมัครได้ที่ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

3. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
- ทีม 3 คน (แต่ละห้องส่งได้ไม่จำกัดทีม)
- มีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ
1. ประเภทความแม่นยำ ม. ต้น และ ประเภทความแม่นยำ ม.ปลาย 2. ประเภทความไกล (ไม่แยกระดับ) - จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. (สนามกีฬาโรงเรียน กันทรารมณ์)
- สมัครได้ที่ คุณครูนฤมล สินธุรัตน์

4. การแข่งวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ - หัวข้อในการวาดภาพ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
- จัดแข่งขันวาดภาพในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
1. ม.ต้น เวลา 11.10 – 12.00 น. (หน้าห้องศิลปะ)
2. ม.ปลาย เวลา 12.10 – 13.00 (หน้าห้องศิลปะ)
- สมัครได้ที่ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

5. การแข่งขันแต่งกลอนทางวิทยาศาสตร์
- หัวข้อในการแต่งกลอน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
- จัดแข่งขันวาดภาพในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
1. ม.ต้น เวลา 11.10 – 12.00 น. (ห้อง 318)
2. ม.ปลาย เวลา 12.10 – 13.00 (ห้อง 318)
- สมัครได้ที่ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

6. กิจกรรม “ความเป็นพลเมืองดีทัล”
- จัดกิจกรรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.40 – 15.30 (คาบชุมนุม) ( ห้องคอมพิวเตอร์)
- สมัครได้ที่ คุณครูคอมพิวเตอร์ทุกท่าน
- ทำกิจกรรมครบได้เกียรติบัตรทันที
ภาพจากเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์