วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2563)
          โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานในพิธี นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมลคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ระหว่าง เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ภาพจากเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์