ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ (11 พฤศจิกายน 2563)
          โรงเรียนกันทรารมณ์ ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการจรุงจิต วงษ์คำ ด้วยความยินดียิ่งภาพจาก facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์