การสร้างแบบทดสอบจากโปรแกรม Notepad สำหรับครู-อาจารย์ที่มีแบบทดสอบเดิมในเวิร์ดแล้ว

 

แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: การเตรียมแบบทดสอบ