ติดต่อผู้สอน
นางสาวเบญจา สืบเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนกันทรารมณ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

อีเมล์ mail@kruben.net (Click)
เว็บไซต์ http://www.kruben.net (Click)