คณะผู้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน วันที่ เวลา จำนวนครู จำนวนนักเรียน
1 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  จ.ศรีสะเกษ 15 มี.ค. 47 08.30 –12.00 น 10 -
2 โรงเรียนสอยดาววิทยา  จ.จันทบุรี 19 มี.ค. 47 08.30 –12.00 น 60 -
3 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  จ.ศรีสะเกษ 08 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 10 -
4 โรงเรียนพยุห์วิทยา  อ. พยุห์ 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 18 -
5 โรงเรียนอนุบาลขุขันธ์  อ.ขุขันธ์ 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 10 -
6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  อ.ไพรบึง 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 12 -
7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ  อ.ขุนหาญ 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 20 -
8 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  อ.กันทรลักษ 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 12 -
9 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  อ. อุทุมพรพิสัย 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 15 -
10 โรงเรียนบ้านอีเซ  กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 12 -
11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  อ.ราศีไศล 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 15 -
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวคง  กิ่ง อ.ศิลาลาด 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 12 -
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  อ.ยางชุมน้อย 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 10 -
14 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา  อ.วังหิน 29 มิ.ย. 47 08.30 –12.00 น 10 -
15 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในฝัน  สพท. อุบลราชธานี  เขต 1 22 ก.ค. 47 08.30 –12.00 น 20 -
16 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  จ.อุบลราชธานี 05 ส.ค. 47 13.00 – 16.00 น. 50 -
17 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 13 ส.ค. 47 13.00 – 16.00 น. 90 -
18 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคม  จ.มุกดาหาร 13 ส.ค. 47 08.30 –12.00 น 10 -
19 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  จ.มุกดาหาร 13 ส.ค. 47 08.30 –12.00 น 50 -
20 โรงเรียนวัดจันทราวาส  (ศุขประสารราษฏร์ )        จ. เพชรบุรี 23 ก.ย. 47 08.30 –16.00 น 80 -
21 โรงเรียนบ้านตรวจ  จ. สุรินทร์ 24 ก.ย. 47 08.30 –12.00 น 10 -
22 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  จ.เพชรบุรี 04 ต.ค. 47 08.30 –12.00 น 12 -
23 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 05 พ.ย. 47 08.30 –12.00 น 15 -
24 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  จ.ศรีสะเกษ 10 พ.ย. 47 08.30 –12.00 น 15 -
25 โรงเรียนอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ 12 พ.ย. 47 08.30 –12.00 น 45 -
26 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  จ.ศรีสะเกษ 15 พ.ย. 47 08.30 –12.00 น 15 -
27 โรงเรียนบัวเชดวิทยา  จ.สุรินทร์ 19 พ.ย. 47 08.30 –12.00 น 20 -
28 โรงเรียนบ้านไทยวิทยา  จ.อุบลราชธานี 19 พ.ย. 47 08.30 –12.00 น 20 -
29 เพื่อนเด็กและศึกษานิเทศก์  สพท.อุบลฯ เขต 1 25 พ.ย. 47 08.30 –12.00 น 15 -
30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี 12 ม.ค. 48 13.00-15.30 น. 70 -
31 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จ.ศรีสะเกษ 13 ม.ค. 48 13.00- 16.00 น. 9 -
32 โรงเรียนราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ 14 ม.ค. 48 08.30-12.00 น 70 500
33 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  จ.ศรีสะเกษ 14 ม.ค. 48 08.30-12.00 น 12 -
34 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  จ.อุบลราชธานี 14 ม.ค. 48 08.30 – 12.00น 15 -
35 โรงเรียนอินทโมลีประทาน  อ.สิงห์บุรี 14 ม.ค. 48 08.30 –12.00น 12 -
36 คณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 15 ม.ค. 48 08.30-12.00 น 30 -
37 โรงเรียนพนาศึกษา  จ.อุบลฯ 15 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 10 -
38 โรงเรียนหาชนะชัยวิทยาคม  จ.ยโสธร 17 ม.ค. 48 08.30 –12.00 น 68 -
39 โรงเรียนคูเมือง  จ.อุบลฯ 18 ม.ค. 48 08.30 –12.00 น 50 -
40 โรงเรียนบ้านนาจาน  จ.อุบลฯ 18 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 40 -
41 โรงเรียนบ้านค่าย  จ.ระยอง 19 ม.ค. 48 09.00- 12.00 น. 10 -
42 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์  จ.นครนายก 19 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 45 -
43 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา  จ.ยโสธร 20 ม.ค. 48 08.30- 12.00 น. 10 -
44 โรงเรียนโดนอาว  จ.ศรีสะเกษ 20 ม.ค. 48 09.00- 12.00 น. 10 -
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จ.หนองบัวลำพูน 20 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 10 -
46 โรงเรียนทรายมูล  จ.ยโสธร 20 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 12 -
47 โรงเรียนพระแก้ว  จ.สุรินทร์ 20 ม.ค. 48 09.00- 12.00 น. 20 -
48 โรงเรียนจันทรเบกษาอนุสรณ์  จ.ร้อยเอ็ด 21 ม.ค. 48 13.30 – 16.00 น. 80 -
49 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  จ.อุบลฯ 24 ม.ค. 48 08.30 –12.00 น 90 -
50 โรงเรียนวารินชำราบ  จ.อุบลฯ 24 ม.ค. 48 08.30 – 12.00 น 70 -
51 โรงเรียนพานกระต่าย  จ. กำแพงเพชร 24 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 43 -
52 โรงเรียนแก้งเหนือ  จ.อุบล 24 ม.ค. 48 09.00 – 12.00 น. 18 -
53 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา  จ.อุบล 24 ม.ค. 48 09.30- 12.00 น. 6 -
54 โรงเรียนศรีษะอโศก  จ.ศรีสะเกษ 25 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 60 -
55 โรงเรียนลืออำนาจวิทยา  จ.อำนาจเจริญ 25 ม.ค. 48 09.00 – 12.00 น. 35 -
56 โรงเรียนกมลาไสย  จ. กาฬสินธุ์ 26 ม.ค. 48 09.00 – 12.00 น. 11 -
57 โรงเรียนกมลาไสย  จ. กาฬสินธ 26 ม.ค. 48 09.00 – 12.00 น. 11 -
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา เขต ๒ 27 ม.ค. 48 08.30 – 12.00 น 50 -
59 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  จ.อุบลฯ 27 ม.ค. 48 08.00- 12.00 น. 35 -
60 โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จ.อุบลฯ 28 ม.ค. 48 08.30 –12.00 น 40 -
61 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จ. สิงห์บุรี 28 ม.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 29 -
62 โรงเรียนบางละมุง  จ.ชลบุรี 31 ม.ค. 48 08.30 – 12.00 น. 8 -
63 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จ.ยโสธร 03 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 50 -
64 โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 03 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. ไม่ระบุ -
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ 03 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 32 -
66 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ จ.ศรีสะเกษ 03 ก.พ. 48 13.00 – 16.00 น. 30 290
67 โรงเรียนบ้านตูม จ.ศรีสะเกษ 03 ก.พ. 48 14.00 – 16.00 น. 30 -
68 โรงเรียนปทุมวิทยากร จ.อุบลฯ 04 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 15 -
69 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ.อุบลฯ 04 ก.พ. 48 13.00 – 16.00 น. 56 -
70 โรงเรียนวิจิตราพิทยา จ.อุบลฯ 04 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. 50 -
71 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ 04 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 5 -
72 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  จ.ศรีสะเกษ 07 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. 34 -
73 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 07 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. ไม่ระบุ -
74 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน  จ.อุบลฯ 08 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. 35 -
75 โรงเรียนหาดสวนยา  จ.อุบลฯ 08 ก.พ. 48 09.30 – 12.00 น. 10 -
76 โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี 08 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. 5 -
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 09 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 50 -
78 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  จ. สุรินทร์ 09 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 10 -
79 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง  จ.ศรีสะเกษ 09 ก.พ. 48 14.00 – 16.00 น. 16 -
80 โรงเรียนบึงบูรณ์  จ.ศรีสะเกษ 09 ก.พ. 48 13.00 –16.00 น. 40 -
81 คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษา  รุ่นที่ 2 ม.ราชภัฎสุรินทร์ 09 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. 7 -
82 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 10 ก.พ. 48 13.00 – 16.00 น. 40 -
83 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จ.อำนาจเจริญ 14 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 35 -
84 โรงเรียนลืออำนาจ  จ.อุบลฯ 14 ก.พ. 48 09.00 – 12.00 น. 45 -
85 โรงเรียนนารีนุกูล 2   จ. อุบลฯ 14 ก.พ. 48 13.00 – 16.00 น. 35 -
86 โรงเรียนจักราชวิทยา  จ.ราชสีมา 14 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. ไม่ระบุ -
87 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 14 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. ไม่ระบุ -
88 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร  จ.อุบลฯ 15 ก.พ. 48 14.00 –16.00 น. ไม่ระบุ -
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 17 ก.พ. 48 13.00 –16.00 น 4 -
90 โรงเรียนบ้านหนองไผ่  จ.ขอนแก่น 17 ก.พ. 48 08.00 –12.00 น 20 -
91 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จ. สุรินทร์ 17 ก.พ. 48 13.00 –16.00 น 7 -
92 โรงเรียนสุรพินท์วิทยา  จ.สุรินทร์ 17 ก.พ. 48 13.00 –16.00 น 4 -
93 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม 18 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. 70 -
94 โรงเรียนม่วงสามสิบ 18 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. ไม่ระบุ -
95 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 18 ก.พ. 48 08.30 – 12.00 น. 10 -
96 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  จ.ขอนแก่น 18 ก.พ. 48 08.30 – 11.00 น. 35 -
97 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จ.มุกดาหาร 18 ก.พ. 48 08.00 – 12.00 น. 50 -
98 โรงเรียนจังหารฐิวิริยา  จ.ร้อยเอ็ด 18 ก.พ. 48 10.00 –12.00 น. ไม่ระบุ -
99 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ 18 ก.พ. 48 08.00 –12.00 น 12 -
100 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี  จ.สุรินทร์ 21 ก.พ. 48 08.30 –16.00 น. 30 -
101 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 21 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. 40 -
102 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29 21 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. 9 -
103 โรงเรียนวิจิตราพิทยา  จ.อุบลฯ 22 ก.พ. 48 13.00 –17.00 น. 20 -
104 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 22 ก.พ. 48 13.30 –17.00 น. 35 -
105 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 22 ก.พ. 48 13.00 –17.00 น. 35 -
106 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ.สุรินทร์ 24 ก.พ. 48 09.30 –11.00 น. 25 -
107 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 25 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. 88 -
108 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 25 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. 15 -
109 โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม 25 ก.พ. 48 09.00 –11.30 น. 19 -
110 โรงเรียนเขื่องใน  จ.อุบลฯ 28 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. 84 -
111 โรงเรียนศรีนคร  จ.สุโขทัย 28 ก.พ. 48 08.00 –12.00 น. 10 -
112 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จ.อุบลฯ 28 ก.พ. 48 08.30 –12.00 น. 90 -
113 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 01 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น. 8 -
114 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จ.อุดรธานี 03 มี.ค. 48 13.00-15.00 น. ไม่ระบุ -
115 โรงเรียนเสนางคนิคม  จ. อำนาจเจริญ 04 มี.ค. 48 09.00 – 12.00 น. 100 -
116 โรงเรียนอุทัย จ.อยุธยา 04 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น. 57 -
117 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 04 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น. 30 -
118 โรงเรียนห้วยเก็งวิทยาคาร จ.อุดรธานี 04 มี.ค. 48 10.00-12.00 น. 50 -
119 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 04 มี.ค. 48 09.00-12.00 น. 60 -
120 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ 04 มี.ค. 48 08.30  - 12.00 น. 30 -
121 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ 04 มี.ค. 48 13.00 - 15.00  น. 6 -
122 โรงเรียนคำเตยวิทยา 07 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น 30 -
123 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 07 มี.ค. 48 13.00-15.00 น. 60 -
124 โรงเรียนบ้านตูม  จ.ศรีสะเกษ 07 มี.ค. 48 09.00 - 13.00  น. 13 -
125 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 08 มี.ค. 48 09.00-12.00 น. ไม่ระบุ -
126 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 08 มี.ค. 48 09.00-12.00 น. 18 -
127 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคม 08 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น 60 -
128 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 08 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น 60 -
129 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 08 มี.ค. 48 10.00 - 13.00  น. 22 -
130 โรงเรียนบ้านตาโกน  จ.ศรีสะเกษ 08 มี.ค. 48 14.00 - 16.00  น. 10 -
131 สพท เขต2 สุรินทร์ 09 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น 146 -
132 โรงเรียนศีรษะอโศก  จ.ศรีสะเกษ 09 มี.ค. 48 08.30 - 13.00  น. 70 -
133 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 10 มี.ค. 48 09.30 –11.00 น 50 -
134 กลุ่มโรงเรียนศรีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา 10 มี.ค. 48 10.00 - 14.00  น. 100 -
135 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 10 มี.ค. 48 08.30 - 13.00  น. 50 -
136 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 11 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น 25 -
137 โรงเรียนบ้านตูม  จ.อุดร 11 มี.ค. 48 09.00 - 13.00  น. 13 -
138 โรงเรียนบ้านคำขวาง จ.อุบลฯ 11 มี.ค. 48 09.00 - 13.00  น. 73 -
139 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  จ.ศรีสะเกษ 11 มี.ค. 48 09.00 - 13.00  น. 80 -
140 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์     จ.สุรินทร์ 11 มี.ค. 48 09.00 - 12.00  น. 60 -
141 โรงเรียนเสนาประสิทธ์  จ.อยุธยา 14 มี.ค. 48 08.30 –12.00 น. 22 -
142 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 15 มี.ค. 48 09.00-12.00 น. 5 -
143 โรงเรียนดงหลวงวิทยา จ.มุกดาหาร 15 มี.ค. 48 08.30 - 13.00  น. 45 -
144 โรงเรียนธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด 16 มี.ค. 48 09.30 - 13.00  น. 70 -
145 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราห์ 2) 16 มี.ค. 48 09.00 - 12.00  น. 50 -
146 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร  จ.มหาสารคาม 18 มี.ค. 48 09.00 - 13.00  น. 10 -
147 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก 18 มี.ค. 48 14.00 - 17.00  น. 40 -
148 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 18 มี.ค. 48 13.00 - 16.00  น. 8 -
149 โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 21 มี.ค. 48 09.00 - 12.00  น. 20 -
150 โรงเรียนพนาศึกษา  จ.อำนาจเจริญ 21 มี.ค. 48 09.00 - 12.00  น. 20 -
151 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ 21 มี.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 46 -
152 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 23 มี.ค. 48 10.00 - 16.30 น. 104 -
153 โรงเรียนตานีวิทยา จ.สุรินทร์ 23 มี.ค. 48 09.00 - 11.00 น. 35 -
154 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ที่ 14 จ.ยโสธร 29 มี.ค. 48 14.00 - 15.30  น. 114 -
155 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา 30 มี.ค. 48 10.00 - 16.30 น. 20 -
156 โรงเรียนกระแชงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 03 พ.ค. 48 13.00 - 16.30 น. 15  
157 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 09 พ.ค. 48 09.00 - 11.00 น. 39 -
158 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า จ.อุบลราชธานี 09 พ.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 16 -
159 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 10 พ.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 40 -
160 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง จ.นครราชสีมา 12 พ.ค. 48 08.30 - 12.00 น. - -
161 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลฯ 21 พ.ค. 48 14.30 - 17.30 น. 34 -
162 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จ.นครพนม 26 พ.ค. 48      
163 โรงเรียนร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 27 พ.ค. 48      
164 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 27 พ.ค. 48      
165 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา 27 พ.ค. 48      
166 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด 01 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 80  
167 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี 01 มิ.ย. 48 13.00 - 16.30 น. -  
168 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 01 มิ.ย. 48 13.00 - 15.30 น. 12  
169 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 02 มิ.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 119  
170 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี จ.นครราชสีมา 02 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. -  
171 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 02 มิ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 60  
172 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร 03 มิ.ย. 48      
173 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จ.สกลนคร 03 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 88  
174 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 03 มิ.ย. 48      
175 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร 03 มิ.ย. 48 13.00 - 15.30 น.    
176 โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม 03 มิ.ย. 48      
177 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 03 มิ.ย. 48      
178 โรงเรียนยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 03 มิ.ย. 48 13.00 - 16.00 น.    
179 โรงเรียนอุเทนพัฒนา จ.นครพนม 03 มิ.ย. 48 13.00 - 15.30 น.    
180 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม 03 มิ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 85  
181 โรงเรียนสายธารวิทยา จ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 48 09.00 - 15.00 น.    
182 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์ 10 มิ.ย. 48 08.00 - 11.00 น. 95  
183 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ 10 มิ.ย. 48 08.00 - 11.00 น. 100  
184 โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร 10 มิ.ย. 48 13.00 - 16.30 น. 68  
185 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 16 มิ.ย. 48 13.00 - 16.30 น. 50  
186 โรงเรียนกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 17 มิ.ย. 48 08.00 - 11.00 น. 42  
187 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จ.มุกดาหาร 17 มิ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 50  
188 โรงเรียนอนุบาลชำนิ จ.บุรีรัมย์ 17 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 50  
189 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 17 มิ.ย. 48 13.00 - 16.00 น. 25  
190 โรงเรียนร่มเกล้า จ.บุรีรัมย์ 17 มิ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 45  
191 โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร จ.อุบลฯ 17 มิ.ย. 48 10.00 - 12.00 น. 22  
192 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 21 มิ.ย. 48 08.00 - 14.00 น. 20  
193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 22 มิ.ย. 48 13.00 - 16.30 น. 20  
194 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ 24 มิ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 40 40
195 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 24 มิ.ย. 48 09.00 - 12.30 น. 80  
196 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ.เพชรบุรี 27 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 50  
197 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จ.สุโขทัย 27 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 40  
198 โรงเรียนมัธยมหนองแขม กรุงเทพฯ 27 มิ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 10  
199 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 29 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 50  
200 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 29 มิ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 150  
201 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จ.อุบลราชธานี 29 มิ.ย. 48 10.00 - 12.00 น. 165  
202 โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา 30 มิ.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 55  
203 โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย 01 ก.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 70  
204 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ์ จ.กาญจนบุรี 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 40  
205 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จ.ยโสธร 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 50  
206 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา จ.สงขลา 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 45  
207 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 50  
208 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จ.กาญจนบุรี 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 40  
209 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 50  
210 โรงเรียนเลิงนกทาพิทยาคม 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 120  
211 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 01 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 120  
212 โรงเรียนบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 04 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 70  
213 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เขต 1 04 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 40  
214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 05 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 120  
215 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 05 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 80  
216 โรงเรียนคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 05 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 80  
217 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 05 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 243  
218 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 06 ก.ค. 48 09.30 - 12.00 น. 50  
219 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จ.สกลนคร 06 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 84  
220 โรงเรียนเมืองสร้างวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 06 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 50  
221 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 07 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 100  
222 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 07 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 64  
223 โรงเรียนสร้างโนนแดง จ.สุรินทร์ 08 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 16  
224 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 08 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 50  
225 โรงเรียนตูมวิทยา จ.ศรีสะเกษ 08 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 15  
226 โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 08 ก.ค. 48 12.00 - 15.30 น. 55  
227 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ 08 ก.ค. 48 12.00 - 15.30 น. 58  
228 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ 08 ก.ค. 48 12.00 - 15.30 น. 70  
229 โรงเรียนบ้านชาด จ.กาฬสินธุ์ 08 ก.ค. 48 12.00 - 15.30 น. 25  
230 โรงเรียนนามนพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ 08 ก.ค. 48 12.00 - 15.30 น. 55  
231 โรงเรียนเสลาภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 08 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 50  
232 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม 08 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 10  
233 โรงเรียนจอมพระวิทยารังสรรค์ จ.สุรินทร์ 08 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 154  
234 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 11 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 50
235 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 11 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 55
236 โรงเรียนดงพยุสงเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์ 11 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 70
237 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 11 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 140
238 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 12 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 300
239 ผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 12 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 125  
240 สำนักงานกลุ่มตรวจราชการขุนโพธิ์ภูไพร 12 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น.    
241 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ 12 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 110  
242 โรงเรียนโพนทองวิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด 12 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 54  
243 โรงเรียนหนองพอกวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 12 ก.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 80  
244 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย จ.นครราชสีมา 13 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 40  
245 โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา 13 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 90  
246 โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลฯ 13 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 135  
247 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 13 ก.ค. 48 10.00 - 12.00 น. 15  
248 กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ต.กกตูม จ.มุกดาหาร 15 ก.ค. 48 14.00 - 16.00 น. 100  
249 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด 15 ก.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 90  
250 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 15 ก.ค. 48 09.30 - 12.00 น. 50  
251 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น จ.ศรีสะเกษ 15 ก.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 25 7
252 โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ 15 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 150  
253 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 15 ก.ค. 48 13.00 - 15.00 น. 44  
254 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์ 27 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 13  
255 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลฯ 27 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 90  
256 กลุ่มพัฒนาเครือข่ายขัวไม้แก่น สพท.อุบล เขต 4 27 ก.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 120  
257 โรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 28 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 100  
258 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา จ.พะเยา 28 ก.ค. 48 08.00 - 12.00 น. 46  
259 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 28 ก.ค. 48 10.00 - 12.00 น. 18  
260 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 29 ก.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 20  
261 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา จ.ศรีสะเกษ 01 ส.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 32  
262 โรงเรียนประถมนนทรี กรุงเทพฯ 01 ส.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 45  
263 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จ.อุบลฯ 02 ส.ค. 48 08.00 - 12.00 น.    
264 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จ.ขอนแก่น 02 ส.ค. 48 09.00 - 15.30 น.    
265 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (ห้วยแสนง) 02 ส.ค. 48 09.00 - 15.30 น.    
266 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง จ.ระยอง 03 ส.ค. 48 09.00 - 15.30 น. 36  
267 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด 03 ส.ค. 48 09.00 - 15.30 น. 25  
268 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ศึกษาดูงาน 03 ส.ค. 48 08.30 - 14.30 น.    
269 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ จ.มหาสารคาม 05 ส.ค. 48 07.00 - 12.00 น. 196  
270 โรงเรียนวงแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ 05 ส.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 20  
271 โรงเรียนมิตรภาพ จ.มหาสารคาม 08 ส.ค. 48 09.00 - 15.30 น. 50  
272 โรงเรียนสีดาวิทยา จ.นครราชสีมา 08 ส.ค. 48 08.30 - 11.30 น. 127  
273 โรงเรียนเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 08 ส.ค. 48 09.00 - 15.30 น.    
274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ 08 ส.ค. 48 09.00 - 15.30 น. 40  
275 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 08 ส.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 52  
276 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา 09 ส.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 112  
277 โรงเรียนชุมพวงศึกษา จ.นาครราชสีมา 09 ส.ค. 48 07.30 - 12.00 น. 52 5
278 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 11 ส.ค. 48 08.00 - 11.00 น. 43  
279 โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ จ.ยโสธร 11 ส.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 45  
280 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จ.ศรีสะเกษ 11 ส.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 50  
281 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จ.อุบลฯ 11 ส.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 17  
282 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา จ.อุบลฯ 11 ส.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 60  
283 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 15 ส.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 30  
284 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ จ.นครราชสีมา 15 ส.ค. 48 09.30 - 12.00 น. 50  
285 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี 15 ส.ค. 48 14.00 - 16.00 น. 70  
286 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ 17 ส.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 20  
287 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 18 ส.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 111  
288 คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 18 ส.ค. 48 10.30 - 12.00 น. 70  
289 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 20  
290 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 24 ส.ค. 48 11.00 - 12.00 น. 106  
291 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร 25 ส.ค. 48 10.00 - 12.00 น. 60  
292 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด 26 ส.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 50  
293 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" จ.สุรินทร์ 26 ส.ค. 48 08.30 - 12.00 น. 70  
294 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 26 ส.ค. 48 13.30 - 16.00 น. 22  
295 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 26 ส.ค. 48 08.30 - 15.00 น. 45  
296 กลุ่มโรงเรียนชำนิ 2 จ.บุรีรัมย์ 26 ส.ค. 48 10.00 - 12.00 น. 48  
297 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  จ.ศรีสะเกษ 26 ส.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 35  
298 ชมรมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 29 ส.ค. 48 09.00 - 11.00 น. 50  
299 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จ.อุบลฯ 29 ส.ค. 48 13.00 - 16.00 น. 50  
300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 31 ส.ค. 48 09.30 - 16.00 น. 103  
301 โรงเรียนบ้านแดง จ.ศรีสะเกษ 01 ก.ย. 48 13.00 - 16.00 น. 13  
302 ร.ร.บ้านน้ำคำใหญ่, ร.ร.บ้านหนองไม้ตาย, ร.ร.บ้านกุดจอก, ร.ร.บ้านห้องข่า จ.ยโสธร 02 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 39  
303 สมาคมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 02 ก.ย. 48 10.00 - 12.00 น. 54  
304 ศูนย์เครือข่ายยโสธรพิทยาสรรค์ สพท.ยโสธร เขต 1 02 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 55  
305 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 02 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 18  
306 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 05 ก.ย. 48 13.30 - 15.30 น. 45  
307 โรงเรียนอุทัยวิทยาคาร จ.อุทัยธานี 05 ก.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 60  
308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 08 ก.ย. 48 10.00 - 12.00 น. 40  
309 โรงเรียนวังข่าพัฒนา จ.สุรินทร์ 08 ก.ย. 48 13.00 - 15.30 น. 15  
310 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ 08 ก.ย. 48 14.00 - 15.30 น. 5  
311 โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา 12 ก.ย. 48 08.30 - 10.00 น. 23  
312 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี จ.นครราชสีมา 12 ก.ย. 48 13.00 - 15.00 น. 31  
313 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 12 ก.ย. 48 08.00 - 16.00 น. 56  
314 โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม 16 ก.ย. 48 13.00 - 15.00 น. 70  
315 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จ.อำนาจเจริญ 16 ก.ย. 48 08.00 - 16.00 น. ไม่ระบุ  
316 โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม 19 ก.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 87  
317 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ จ.ยโสธร 19 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 50  
318 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 20 ก.ย. 48 10.00 - 12.00 น. 250  
319 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 21 ก.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 53  
320 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา จ.บุรีรัมย์ 21 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. ไม่ระบุ  
321 ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 21 ก.ย. 48 11.00 - 12.00 น. 3 86
322 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 22 ก.ย. 48 13.00 - 15.00 น. 40  
323 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 23 ก.ย. 48 09.00 - 16.00 น. 130  
324 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาว จ.ร้อยเอ็ด 23 ก.ย. 48 09.00 - 16.00 น. 58  
325 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ จ.สุรินทร์ 23 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 75  
326 โรงเรียนบ้านกุศกร จ.อุบลราชธานี 23 ก.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 20 131
327 โรงเรียนไตรคามสามัคคี จ.บุรีรัมย์ 23 ก.ย. 48 08.30 - 11.30 น. 48  
328 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ 23 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 60  
329 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 23 ก.ย. 48 13.30 - 16.00 น. 25  
330 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันวิทยายน จ.ขอนแก่น 23 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 106  
331 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 28 ก.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 40  
332 โรงเรียนบ้านโนนยอ จ.นครราชสีมา 28 ก.ย. 48 10.00 - 12.00 น. 60  
333 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก จ.มหาสารคาม 30 ก.ย. 48 13.00 - 16.00 น. 80  
334 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จ.นครราชสีมา 30 ก.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 45  
335 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี 03 ต.ค. 48 13.00 - 15.00 น. 80  
336 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 03 ต.ค. 48 13.30 - 16.30 น. 45  
337 โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 10 ต.ค. 48 09.00 - 12.00 น. -  
338 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม จ.ขอนแก่น 11 ต.ค. 48 08.30 - 12.30 น. 55  
339 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ จ.สุรินทร์ 20 ต.ค. 48 10.00 - 12.00 น. 8  
340 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์ 22 ต.ค. 48 09.00 - 12.00 น. 60  
341 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู จ.ยโสธร 04 พ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 65  
342 โรงเรียนคอนสวรรค์ จ.สุรินทร์ 04 พ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 16  
343 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม จ.นครราชสีมา 04 พ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 19  
344 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 จ.สุรินทร์ 08 พ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 190  
345 โรงเรียนบ้านอาเลา จ.สุรินทร์ 08 พ.ย. 48 08.30 - 12.00 น. 14  
346 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 11 พ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 15 10
347 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 17 พ.ย. 48 08.30 - 11.30 น. 16  
348 โรงเรียนบ้านตายอย จ.อุบลฯ 17 พ.ย. 48 13.00 - 15.30 น. 20  
349 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ จ.ยโสธร 18 พ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 60  
350 โรงเรียนบ้านนาสว่าง สพท.อุบลฯ เขต 5 18 พ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 45  
351 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จ.มหาสารคาม 18 พ.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 15 15
352 โรงเรียนละลมวิทยา จ.ศรีสะเกษ 18 พ.ย. 48 09.30 - 12.00 น. 18  
353 โรงเรียนบ้านนาดี จ.ขอนแก่น 28 พ.ย. 48 09.00 - 12.00 น. 50  
354 โรงเรียนวัดละไม จ.สุราษฎร์ธานี 29 พ.ย. 48 08.00 - 12.00 น. 50  
355 โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลฯ 29 พ.ย. 48 13.00 - 15.00 น. 12  
356 คณะอนุกรรมาธิการติดตามภาวะการศึกษาของเยาวชนไทย 30 พ.ย. 48 09.30 - 11.00 น. 8  
357 โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 06 ธ.ค. 48 09.00 - 11.30 น. 28  
358 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 20 ธ.ค. 48 10.00 - 12.00 น. 4  
359 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ 19 ธ.ค. 49 14.00 - 15.30 น. 120