เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

18 กุมภาพันธ์ 2562

ติว O-NET ม.6

15 กุมภาพันธ์ 2562

แถลงนโยบายผู้สมัครประธานสภานักเรียน

15 กุมภาพันธ์ 2562

KR Open House และตลาดนัดชุมนุม

14 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

8-9 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายพักแรมยุวกาชาด

8-9 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

8-9 กุมภาพันธ์ 2562

สอบ O-NET ม.3

2-3 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

1 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา

31 มกราคม 2562

ทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณร

29 มกราคม 2562

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระศิลปะ

29 มกราคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18-29 มกราคม 2562

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามยุวกาชาด

23 มกราคม 2562

มอบรางวัลการประกวดความสะอาด

22 มกราคม 2562

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงาน OBEC AWARDS

21 มกราคม 2562

ติว O-NET ม.6

18 มกราคม 2562

การประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์

18 มกราคม 2562

วันครู 2562

16 มกราคม 2562

กีฬาวันครู อำเภอกันทรารมย์

15-16 มกราคม 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

13 มกราคม 2562

Online (4) Today (184) Week (263, 254, 197, 166, 234, 196, 175) All (172608)