รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 48
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 มีนายสูรย์ สุภาพ เป็นผู้รักษาการ

ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสิงคำ สมหอม ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งเป็น ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนกันทรารมณ์

ปรัชญาของโรงเรียน
วิริเยน ทุกขมจเจติ
คนจักล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

นโยบายของโรงเรียน
ทำโรงเรียนให้สวย ช่วยชุมชน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ

จุดเน้น
ดนตรี กีฬา วิชาการ
ศิษย์ ก.ร. ต้องเก่งเรียน ไม่เกเร และรักการกีฬา

อักษรย่อ
อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ก.ร.

สีประจำโรงเรียน
เขียว-เหลือง
สีเขียว หมายถึง ความสุข ความร่มเย็น เป็นสง่า
สีเหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา ความก้าวหน้า ความรุ่งโรจน์แห่งชีวิต

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกทองอุไร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดถนนประชารังสฤษดิ์ ซึ่งติดกับสถานีตำรวจภูธร
โรงเรียนกันทรารมย์วิทยาคม และ ไปรษณีย์
ทิศใต้ ติด ถนนราษฏร์บูรณะ ซึ่งติดวัดกันทรารมย์
ทิศตะวันตก ติด โรงพยาบาลกันทรiารมย์
ทิศตะวันออก ติด ถนนพิชิตรังสรรค์


โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com