ผู้บริหารโรงเรียน


นายนริศ อัมภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 045-651-143 โทรสาร 045-651-532