ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่ 2/2564
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ตู้ ATM แอพพลิเคชั่น KRUGTHAI NEXT
หรือ แอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก