ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP ในประเทศไทยและต่างประเทศ

บทเรียน Pro/DESKTOP ในประเทศไทย
การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP (www.easy-learn.net)
อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
http://www.easy-learn.net/trirat/index2.php?now_page=2&now_id=1

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP
อ.เรณู มากภิบาล ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ.พัทลุง
http://sspt.ac.th/sspt/prodesktop/ProDESKTOP/index1.htm

บทเรียนออนไลน์ Pro/DESKTOP
อ.ชลธี ยวงสะอาด ร.ร.นวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก
http://ns2.nawama.ac.th/chonlatee/data1/story_prodesktop.htm

บทเรียน Pro/DESKTOP ต่างประเทศ
Getting Started with Pro/DESKTOP
PTC.COM
http://www.ptc.com/for/education/schools/curriculum/getting-started.htm

Pro/DESKTOP Training Materials and Classroom Projects
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP
PTC.COM
http://www.ptc.com/for/education/yid/activity.htm

Pro/DESKTOP Design Activity
PTC.COM
http://www.ptc.com/for/education/yid/activity.htm

Pro/DESKTOP.net
http://www.prodesktop.net

ออกแบบและพัฒนา โดยนายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความละเอียดต่ำสุดในการแสดงผล 800x600 จุด โปรดติดตั้ง Flash Player ก่อนการใช้งาน ติดตั้ง Flash Player คลิกที่นี่
CAI on Web : Pro/DESKTOP by Trirat made with PHP, MySQL, Flash (2551-2553)