รายชื่อวิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนกันทรารมณ์
นักเรียนที่ยังไม่เลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม >> ม.1 ม.4 ม.5 ม.6
ที่
ระดับ
รหัส
ชื่อวิชา
สถานที่เรียน
เลือกแล้ว
สูงสุด
1
ม.1
ง21201การโปรแกรมเบื้องต้น (ม.1 รวม)311
30 (ชื่อนักเรียน)
30
2
ม.1
ง21222การผลิตเครื่องดื่ม (ม.1 รวม)คหกรรมอาหาร
30 (ชื่อนักเรียน)
30
3
ม.1
ง21223งานใบตอง (ม.1 รวม)216
10 (ชื่อนักเรียน)
30
4
ม.1
ง21251การปลูกพืชหมุนเวียน (ม.1 รวม)ลานเกษตร
30 (ชื่อนักเรียน)
30
5
ม.1
ง21255ประดิษฐ์ดอกไม้ (ม.1 รวม)ห้องตัดเย็บ
30 (ชื่อนักเรียน)
30
6
ม.1
ง21261ไฟฟ้าเบื้องต้น (ม.1 รวม)อุตสาหกรรม 1
29 (ชื่อนักเรียน)
30
7
ม.1
ง21262งานเขียนแบบวิศวกรรม (ม.1 รวม)อุตสาหกรรม 2
28 (ชื่อนักเรียน)
30
8
ม.1
ง21271ความรู้เบื้องต้นช่างเสริมสวย (ม.1 รวม)เสริมสวย
30 (ชื่อนักเรียน)
30
9
ม.1
ง21281ลูกคิด 1 (ม.1 รวม)217
18 (ชื่อนักเรียน)
30
12
ม.1
พ21202กรีฑา 1 (ม.1 รวม)ห้องฟิตเนส
27 (ชื่อนักเรียน)
30
13
ม.1
พ21204ฟุตบอล 1 (ม.1 รวม)สนามฟุตบอล
28 (ชื่อนักเรียน)
30
14
ม.1
พ21205ฟุตซอล 1 (ม.1 รวม)สนามยาง 1
29 (ชื่อนักเรียน)
30
15
ม.1
ศ21206ดนตรีสากลปฏิบัติ (ม.1 รวม)ดนตรีสากล
28 (ชื่อนักเรียน)
30
16
ม.4
ง31203การเขียนโปรแกรมภาษาซี (ม.4 รวม)KR ICT
35 (ชื่อนักเรียน)
35
17
ม.4
ง31224ช่างปักด้วยมือ (ม.4 รวม)218
35 (ชื่อนักเรียน)
35
18
ม.4
ง31224ช่างปักด้วยมือ (ม.4 รวม)216
22 (ชื่อนักเรียน)
35
19
ม.4
พ30216กรีฑา (ม.4 รวม)ห้องฟิตเนส
35 (ชื่อนักเรียน)
35
20
ม.5
ง30201ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ม.5 รวม)ห้องไร้พรมแดน
11 (ชื่อนักเรียน)
11
21
ม.5
ง32202โปรแกรมตารางงาน (ม.5 รวม)316
11 (ชื่อนักเรียน)
11
22
ม.5
ง32206การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอ (ม.5 รวม)KR ICT
11 (ชื่อนักเรียน)
11
23
ม.5
ง32221อาหารอบ (ม.5 รวม)คหกรรมขนมอบ
11 (ชื่อนักเรียน)
11
24
ม.5
ง32223ช่างร้อยมาลัย (ม.5 รวม)216
4 (ชื่อนักเรียน)
11
25
ม.5
ง32224ช่างแกะสลักผักผลไม้ (ม.5 รวม)คหกรรมอาหาร
11 (ชื่อนักเรียน)
11
26
ม.5
ง32243การผลิตกล้าไม้ (ม.5 รวม)ห้องเกษตร
11 (ชื่อนักเรียน)
11
27
ม.5
ง32251การเกษตรผสมผสาน (ม.5 รวม)ลานเกษตร
11 (ชื่อนักเรียน)
11
28
ม.5
ง32261เขียนแบบเทคนิค (ม.5 รวม)อุตสาหกรรม 1
11 (ชื่อนักเรียน)
11
29
ม.5
ง32263ช่างเขียนแบบโลหะแผ่น (ม.5 รวม)อุตสาหกรรม 2
11 (ชื่อนักเรียน)
11
30
ม.5
ง32271ดัดผม ม้วนโลว์ (ม.5 รวม)เสริมสวย
11 (ชื่อนักเรียน)
11
31
ม.5
ญ32201ภาษาญี่ปุ่น (ม.5 รวม)536
9 (ชื่อนักเรียน)
11
32
ม.5
พ30201กายบริหารประกอบดนตรี (ม.5 รวม)ห้องฟิตเนส
0 (ชื่อนักเรียน)
11
33
ม.5
พ30202กีฬานันทนาการ (ม.5 รวม)สระว่ายน้ำ
11 (ชื่อนักเรียน)
11
34
ม.6
ง33206การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอ (ม.6 รวม)KR ICT
22 (ชื่อนักเรียน)
22
35
ม.6
ง33221การประดิษฐ์เศษวัสดุ (ม.6 รวม)218
11 (ชื่อนักเรียน)
22
36
ม.6
ง33241การปลูกผักสวนครัว (ม.6 รวม)ห้องเกษตร
22 (ชื่อนักเรียน)
22
37
ม.6
ง33261งานผลิตภัณฑ์โลหะด้วยการเชื่อม (ม.6 รวม)อุตสาหกรรม 2
22 (ชื่อนักเรียน)
22
38
ม.6
ง33264ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ม.6 รวม)อุตสาหกรรม 1
22 (ชื่อนักเรียน)
22
39
ม.6
ง33271ตัดผม ซอยผม (ม.6 รวม)เสริมสวย
22 (ชื่อนักเรียน)
22
40
ม.6
พ30218กรีฑา 5 (ม.6 รวม)ห้องฟิตเนส
22 (ชื่อนักเรียน)
22