ชนิดและวัฎจักรของหิน

หินอัคนี

หิน คือ ก้อนวัตถุแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่หลายชนิดผสมกันและเกาะรวมกันอยู่

นักธรณีวิทยาใช้ลักษณะการเกิดเป็นเกณฑ์ในการจำแนกหินออกเป็น 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร

หินอัคนี คือ หินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดที่ร้อนจัด ซึ่งอาจจะเย็นตัวภายในเปลือกโลกหรือภายนอกเปลือกโลก

หินหนืด คือ หินหลอมเหลวละลายที่ร้อนจัด ถ้าอยู่ในเปลือกโลก เรียกว่า แมกมา (magma) ถ้าผุดพ้นออกมาบนผิวโลกเรียกว่า ลาวา (lava)

ภูเขาไฟ คือ หินที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวาภายนอกเปลือกโลก ทำให้มีเนื้อละเอียด ไม่มีดอกหรือลาย

 

รูป หินหนืด ลาวา และภูเขาไฟ

หินอัคนี มีส่วน ประกอบเป็นผลึกของแร่มากมายหลายชนิดรวมกันอยู่ ผลึกของแร่ที่เกิดในหินอัคนีจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเย็นตัวของหินหนืด ถ้าหินหนืดเย็นตัวช้าจะได้ผลึกขนาดใหญ่ ถ้าหินหนืดเย็นตัวเร็วจะได้ผลึกขนาดเล็ก

ชนิดของหินอัคนี

หินอัคนีมีหลายชนิด เช่น หินแกรนิต หินบะซอลล์ หินออบซิเดียน และหินสคอเรีย

หินแกรนิต เป็นหินที่แข็งค่อนข้างหยาบ ทนทานต่อการผุพังสึกกร่อน มีผลึกแวววาว สวยงามใช้ประดับอาคาร

หินบะซอลล์ เป็นหินที่มีเนื้อแน่นละเอียด มีรูพรุน มักมีสีดำเทาแก่ หรือน้ำตาลแก่ ทนทานต่อการผุพังสึกกร่อน ใช้สำหรับทำถนนหรือใช้ในการก่อสร้างทั่วไป

หินออบซิเดียน เป็นหินที่มีเนื้อละเอียดคล้ายแก้ว และแข็งแกร่งมาก เมื่อแตกออกรอยแตกจะคมเหมือนแก้วแตก ทำรอยขูดขีดบนโลหะแข็งๆ ได้

หินสคอเรีย เป็นหินแข็ง สาก เปราะ เบา และมีรูพรุน ไม่ทนต่อการสึกกร่อน ใช้ทำหินสำหรับขัด