หินแปร

หินแปร

หินแปร คือ หินอัคนีและหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดดันสูงมากภายในโลก จนแร่ประกอบหินและโครงสร้างของเนื้อหินเกิดการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการเกิดหินแปร

ชนิดของหินแปร

หินแปร มีหลายชนิด เช่น หินชนวน หินอ่อน และหินไนส์

หินชนวน มีเนื้อละเอียด ผิวหน้าเรียบ แยกออกจากกันได้เป็นแผ่นๆ หินชนวนแปรมาจากหินดินดาน

หินอ่อน มีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบจนเห็นผลึก เมื่อขัดผิวหน้าจะมันวาว หินอ่อนแปรมาจากหินปูน

หินไนส์ มีผลึกเรียงกันอยู่เป็นริ้วขนาน แข็งและทนทาน หินไนส์แปรมาจาก หินแกรนิต