ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
076
ขลุ่ยเพียงออ (คลิก)อ.กงจักร บัวลา
คลิก
2
077
หลักการขับร้องประสานเสียง (คลิก)อ.กงจักร บัวลา
คลิก
3
373
แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ทางดนตรีไทย (คลิก)อ.กงจักร บัวลา
คลิก
4
084
การฟังเพลงในโอกาสต่างๆ (คลิก)อ.ดำริห์ ก้อนคำ
คลิก
5
419
การฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ (คลิก)อ.นายดำริห์ ก้อนคำ
คลิก
6
420
ประวัติเพลงไทยเดิม (คลิก)อ.นายดำริห์ ก้อนคำ
คลิก
7
044
ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย (คลิก)อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
คลิก
8
412
เครื่องดนตรีและวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (คลิก)อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)