สรุปผลจากแบบสอบถาม สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสสื่อ DLIT_MA
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 77 คน

ข้อมูล
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4
5,5,4,4,4,4,5,4,4,4,3,4,4,3,3,3,3,3,5,4
5,4,5,4,4,5,5,4,5,5,3,3,5,3,4,4,5,5,4,3
4,5,4,4,4,4,4,4,5,4,4,5,5,4,5,3,4,3,4,3
5,4,4,5,4,4,5,5,4,5,3,4,4,3,4,3,4,3,3,4
4,5,5,5,5,4,5,4,4,4,4,5,4,3,4,4,3,4,3,4
4,5,5,4,5,5,4,4,5,5,3,5,5,3,4,3,4,4,4,5
5,5,4,5,5,4,5,5,5,4,4,3,5,4,5,5,3,4,3,4
4,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,4,4,3,4,5,3,3,4,4
5,4,4,4,5,4,5,5,5,5,4,3,3,3,5,3,3,3,4,5
5,5,4,4,4,4,4,5,4,4,3,5,4,3,3,3,4,5,5,3
4,5,5,4,4,4,4,5,4,5,4,4,4,4,5,4,4,3,5,3
5,5,5,5,4,5,4,4,5,4,3,3,5,3,4,4,4,4,5,3
4,4,4,5,5,5,4,4,5,5,4,3,4,5,5,3,4,4,4,5
4,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,3,4,4,5,5,3,4,3,3
4,5,4,4,4,5,5,5,5,4,4,3,3,3,3,4,5,5,4,4
5,5,5,4,4,5,5,5,4,5,5,5,3,4,5,4,4,4,5,4
5,4,4,4,5,4,4,5,5,5,5,4,5,4,3,3,4,3,4,4
4,4,5,5,5,4,5,4,4,4,4,3,3,3,4,4,3,3,5,3
4,4,4,4,5,4,5,4,5,4,3,4,3,5,3,3,5,4,4,4
5,4,4,4,4,5,5,4,4,5,4,3,4,3,4,4,4,4,3,3
5,4,4,5,4,4,4,5,5,4,5,5,3,5,4,5,3,4,4,5
4,4,5,5,4,4,4,5,5,5,4,3,5,5,5,5,4,4,3,4
5,4,4,5,5,4,5,5,5,4,3,4,4,3,5,3,4,4,4,4
5,4,4,5,4,4,5,4,5,5,5,3,3,3,4,5,5,4,3,4
4,4,5,4,4,5,5,5,4,4,4,4,3,5,4,3,5,4,4,4
5,5,4,4,5,4,4,4,5,5,3,3,4,3,4,3,4,5,4,3
4,5,4,5,4,5,4,4,4,5,3,3,4,5,4,5,3,3,3,3
5,5,5,4,5,5,4,4,5,4,3,4,5,3,3,5,4,5,4,5
4,5,5,5,5,5,4,5,4,5,3,4,3,3,5,5,3,5,4,4
5,4,5,5,4,5,4,5,5,4,5,5,3,4,3,4,3,3,4,4
4,5,4,5,4,5,5,4,5,4,3,3,4,5,3,5,5,4,3,4
4,5,5,4,4,4,5,5,5,5,4,4,3,4,5,4,4,3,4,3
5,5,5,5,4,5,4,5,4,5,3,5,4,4,4,4,3,3,3,3
5,5,4,4,4,4,5,5,5,5,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5
4,4,5,5,4,5,4,4,4,4,4,4,5,4,4,5,5,5,4,4
5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,4,5,4,4,5,4,4,4,5,5
5,4,5,5,5,4,5,4,5,4,4,4,4,4,5,5,5,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,4,4,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,5,5,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,4,5,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,4,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,4,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,5,4,4,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,4,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,5,5,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,4,5,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,5,5,4,4,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,5,4,4,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,5,5,5,5,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,4,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,5,5,5,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,5,4,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,5,5,4,4,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,4,5,5,4,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,5,4,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,4,5,5,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,4,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,4,4,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

สรุปผล
ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย = 4.77
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.77
ด้านสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.31
ด้านการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ย = 4.32
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด = 4.54
หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดติดต่อ AdminReport ALL