ใบความรู้พื้นที่ผิวและปริมาตร

 

ระดับชั้นมัธยมต้นนี้ นักเรียนควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับ พื้นที่ผิวและปริมาตรที่ควรทราบดังนี้

1.       พิระมิด(Pyramid)  คือ ทรงสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม

ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน และทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น

                                                                                    ยอด

                                                                                     สูงของพิระมิด

                                                                                     สูงเอียง

 

 

 


                                               ฐาน

            พื้นที่ผิวเอียง  =  (1/2) x เส้นรอบฐาน x สูงเอียง

            พื้นที่ผิวทั้งหมด  =  พื้นที่ผิวเอียง  +  พื้นที่ฐาน

            ปริมาตร           =  (1/3) x พื้นที่ฐาน x สูง

 

 

2.  ปริซึม  เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด(ฐาน)  ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม

 

 

 

 

 


                        พื้นที่ผิวข้าง  =  เส้นรอบฐาน x สูง

                        พื้นที่ผิวทั้งหมด  =  พื้นที่ผิวข้าง  +  2 พื้นที่หน้าตัด

                        ปริมาตร  =  พื้นที่ฐาน  x สูง