วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีการเกษตร (รหัส ง 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอดและติดตาจำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อรพิน วงศ์ปัดสา โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ดินลักษณะใดเหมาะสำหรับการเพาะเมล็ด
   ดินร่วมผสมถ่าน แกลบ และปุ๋ยคอก
   ดินร่วนผสมขุยมะพร้าว และปุ๋ยเคมี
   ดินทรายผสมถ่านแกลบ และปุ๋ยคอก
   ดินเหนียวผสมขุยมะพร้าวและปุ๋ยเคมี

 2. เมื่อปักกิ่งชำลงในวัสดุแล้วรดน้ำ ขั้นตอนต่อไปควรทำอะไร
   คลุมด้วยฟางแห้ง
   ทำที่กำบังแสงแดด
   ครอบด้วยถุงพลาสติก
   โรยปุ๋ยคอกบาง ๆ ให้ทั่วภาชนะเพาะ

 3. กิ่งลักษณะใดที่ ไม่เหมาะ จะนำมาตอน
   กิ่งอ่อนสีเขียว
   กิ่งที่อยู่สูงพอควร
   กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน มีใบติดอยู่ด้วย
   กิ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร

 4. เมื่อควั่นและลอกเปลือกกิ่งตอนออกแล้วควรทำอย่างไรต่อไป
   ทาน้ำยาเร่งราก
   หุ้มด้วยขุยมะพร้าว
   พันด้วยพลาสติกใส
   ขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่น

 5. การทาบกิ่งควรใช้วัสดุพันแผลต้นตอกับกิ่งพันธุ์
   ลวด
   พลาสติก
   เชือกกล้วย
   เทปพันสายไฟ