วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีการเกษตร(รหัส ง 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ประเภทและชนิดของพืช จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อรพิน วงศ์ปัดสา โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. พืชชนิดใดไม่จัดอยู่ในจำพวกพืชน้ำมัน
   ถั่วเหลือง
   ฝ้าย
   อ้อย
   ละหุ่ง

 2. พืชที่ใช้รากเป็นอาหารได้แก่
   แครอท
   เผือก
   ขิง
   ข่า

 3. พืชชนิดใดที่ไม่จัดเป็นไม้ประดับ
   สาวน้อยประแป้ง
   หมากผู้หมากเมีย
   โกสน
   เบญจมาศ

 4. พันธุ์ไม้ชนิดใดที่ชอบขึ้นในป่าดงดิบ
   ไม้ตะเคียน
   โกงกาง
   พลวง
   มะค่าโมง

 5. พันธุ์ไม้ใดไม่จัดอยู่ในชนิดเดียวกัน
   โกงกาง
   สน
   ลำพู
   แสม