วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต (รหัสศ4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่อง เครื่องดนตรีสากล จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. เครื่งดนตรีประเภทใดที่เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือน
   เครื่องสาย
   เครื่องลมไม้
   เครื่งลิ่มนิ้ว
   เครื่องตีกระทบ

 2. ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตไวโอลินได้ยอดเยี่ยม
   อังกฤษ
   เบลเยี่ยม
   อิตาลี
   สหรัฐอเมริกา

 3. เครื่องดนตรีชนิดใดที่มีการขึงสายจำนวนมากถึง 46-47 สาย
   วิโอลา
   เชลโล
   ดับเบิ้ลเบส
   ฮาร์ป

 4. ใครเป็นผู้ผลิตเครื่งดนตรีแซคโซโฟน
   หลุยส์ อาร์มสตรอง
   โจเซฟ แซก
   ออร์บิลไล,วิลเบอร์ไลส์
   อดอล์ฟ แซก

 5. เครื่องดนตรีชนิดใดที่จัดอยู่ในตระกูลเครื่องลมไม้
   ฟลุต
   ทรัมเป็ท
   ทูบา
   ยูโฟเนียม

 6. เครื่องดนตรีประเภทใดที่นิยมเรียกรวมๆกันว่า"แตร"
   เครื่องลมไม้
   เครื่องกระทบ
   เครื่องทองเหลือง
   เครื่องลิ่มนิ้วกด

 7. เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอนหมายถึงข้อใด
   ไซโลฟน
   คาบาซา
   กิ๋ง
   ฉาบ

 8. กลองชนิดใดที่มีลักษณะเหมือนกระทะหรืกาต้มน้ำ
   คองกา
   บองโก
   กลองชุด
   กลงทิมปานี

 9. -เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วนิยมเรียกทับศัพท์ว่าอะไร
   -เครื่องดนตรีประเภทพคีย์บอร์ด
   -เครื่องดนตรีประเภทลมไม้
   -เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง
   -เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

 10. -เครื่องดนตรีประเภทใดทีเกิดเสียงโดยการทำให้สายโลหะที่ขึงตึงสั่นสะเทือน
   -ออร์แกนลม
   -เมโลเดียน
   -แอ็คคอร์เดียน
   -เปียโน