วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต (รหัส ศ 4412 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ละครไทย จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียน กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ละครไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
   7 ประเภท
   5 ประเภท
   3 ประเภท
   2 ประเภท

 2. ข้อใดจัดเป็นละครรำแบบมาตรฐาน
   ละครดึกดำบรรพ์
   ละครพันทาง
   ละครโนราชาตรี
   ละครร้อง

 3. ละครในข้อใดที่เป็นละครรำแบบปรับปรุง
   ละครโนราชาตรี
   ละครนอก
   ละครใน
   ละครดึกดำบรรพ์

 4. ละครชนิดใดที่เป็นละครร่วมสมัย
   ละครละครพูด
   ละครพันทาง
   ละครโนราชาตรี
   ละครเสภา

 5. -
   -
   -
   -
   -

 6. -
   -
   -
   -
   -

 7. -
   -
   -
   -
   -

 8. -
   -
   -
   -
   -

 9. -
   -
   -
   -
   -

 10. -
   -
   -
   -
   -