วิชา ศิลปะพัฒนาชีวิต(รหัสศ 42) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่อง วิวัฒนาการของดนตรีสากล จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. . การจดบันทึกทางดนตรีเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่เท่าใด
   . ศตวรรษที่ 2-3
   . ศตวรรษที่ 3-4
   . ศตวรรษที่ 5-6
   . ศตวรรษที่ 7-8

 2. การจดบันทึกดนตรีสากลเริ่มแรกจะบันทึกอะไร
   . ทำนอง จังหวะ
   . เนื้อเพลง จังหวะ
   . ระดับเสียง จังหวะ
   . เนื้อเพลง ระดับเสียง

 3. ดนตรีในระยะแรกจะมีเพียงแนวเดียวซึ่งเรียกว่า
   Melody
   Middle
   Pitch
   Time

 4. วงดนตรีแจ๊ส มีอิทธิพลมากขึ้นจนถึงปัจจุบันหมายถึงยุคใด
   Polyphonic Period
   Modern Period
   Classical Period
    Romantic Period

 5. โน้ตเพลงที่เป็นหลักในวิชาดนตรีเบื้องต้นโดเรมี เป็นคำสวดในภาษาอะไร
   บาลี
   สันสกฤต
   ละติน
   อังกฤษ

 6. วงดนตรีชนิดใดที่เล่นในราชสำนัก
   วงดุริยางค์
   วงดุริยางค์ซิมโฟนี่
   วงเชมเบอร์มิวสิค
   วงดุริยางค์โปรมูสิกา

 7. วงดนตรีในข้อใดที่มีอายุน้อยที่สุด
   วงแจ๊ส
   วงคอมโบ
   วงโยธวาธิต
   วงสตริงคอมโบ

 8. วงดนตรีประเภทใดที่มีถิ่นกำเนิดจากพวกนิโกรในสหรัฐอเมริกา
   วงแจ๊ส
   วงคอมโบ
   วงโยธวาธิต
   วงสตริงคอมโบ

 9. . นักปราชญ์ทางดนตรีได้แบ่งดนตรีออกเป็นกี่ยุค
   . 2 ยุค
   . 3 ยุค
   . 4 ยุค
   . 5 ยุค

 10. มีวงดนตรีอาชีพตามโบสถ์ มีโรงเรียนดนตรี
   Modern Period
   Polyphonic Period
   Classical Period
   Romantic Period