แรง
                  แรง   คือ อำนาจอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุได้  
เป็นปริมาณเวกเตอร์  มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)
 
ถ้ามีกล่องใบหนึ่งวางอยู่บนพื้นลื่นเมื่อมีแรงผลักกล่องจะทำให้กล่องมีสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนไป แรงที่ผลักกล่องเรียกว่า  แรงลัพธ์  ถ้าเป็นกรณีที่มีแรงกระทำมากกว่าหนึ่งแรง   เช่นชายสองคนออกแรงดึงกล่อง  F 1 และ F2ในทิศทางตรงกันข้าม สมติว่าขนาดของ F 2 มากกว่าขนาดของ F1  กล่องจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือและแรงลัพธ์ซึ่งเป็นการรวมแรงทั้งสองนั้นแบบเวกเตอร์ก็จะมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของกล่อง