โดย
นางจงกล  บัวสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร.ร.กันทรารมณ์
 
เส้นแรงแม่เหล็กONS
เมื่อนำเอาเข็มทิศเล็ก  ๆ  เข้าใกล้แท่งแม่เหล็ก  แล้วตรวจดูทิศของเข็มทิศในตำแหน่งต่าง  ๆ  เราจะพบว่าทิศทางของเข็มทิศมีทิศทางต่อเนื่องกัน  เราสามารถเขียนทิศทางต่อเนื่องจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ได้เป็นเส้นโค้ง  ดังนั้นจึงมีแรงแม่เหล็กตามเส้นโค้งนี้จากขั้วเหนือไปขั้วใต้  เราเรียกเส้นแรงนี้ว่า  เส้นแรงแม่เหล็ก  และบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กอยู่นี้เรียกว่า  สนามแม่เหล็ก
 
 
 
 
 
2003 YOUR WEB PAGE Corp. All Rights Reserved
ฟิสิกส์ไทย  ก้าวไกล  ไม่หยุดยั้ง