แม่เหล็ก   เป็น    "  สารที่สามารถดูด  และ  ผลักกันเอง  และสามารถดูดพวกสาร แม่เหล็กได้โดยการเหนี่ยวนำ  "   โดยปกติมี  2  ขั้ว   คือ   ขั้วเหนือ  และขั้วใต้
               สนามเเม่เหล็ก  คือ   "   บริเวณ    (  Space  )   ที่มีอำนาจการกระทำที่เกิดจากแม่เหล็ก  "    อำนาจการกระทำส่งออกมาจากแม่เหล็กนี้มีลักษณะเป็นเวกเตอร์  (  Magnetic field Vector )มีสัญลักษณ์เป็น    เรียกอีกชื่อว่า  อำนาจแม่เหล็กชักนำ  (Magnetic  Induction )  ซึ่งเป็นอำนาจของเส้นเเรงชักนำ  (  Line  of  Induction  )    ซึ่งเป็นเวกเตอร์  เรียกว่าฟลักซ์เเม่เหล็ก   (Magnetic   Flux  )มีสัญลักษณ์เป็น   มีหน่วยในการวัดเป็น   Weber
                   สำหรับรอบ ๆ  แท่งแม่เหล็ก  อำนาจแม่เหล็กในสนามเเม่เหล็กแต่ละเเห่งจะมีค่าไม่เท่ากัน
เเต่ละเเห่งความเเรงของสนามแม่เหล็กจะมีค่าไม่เท่ากัน  เนื่องจากสนามเเม่เหล็กนั้นเรามองไม่เห็นจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นเเรงแม่เหล็กขึ้นเเบบเดียวกับทฤษฎีของเส้นเเรงไฟฟ้า
            หลักเกี่ยวกับเส้นเเรงเเม่เหล็กที่ควรทราบ  คือ
1. ภายนอกแท่งเเม่เหล็ก  เส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือ  ( N )  เเละพุ่งเข้า
สู่ขั้วใต้( S )  เสมอ
2. ภายในแท่งเเม่เหล็ก  เส้นแรงเเม่เหล็กจะมีทิศจากขั้ว  S  พุ่งเข้าสู่ขั้ว  N  เสมอ
 
 
 
 
 
            
 
 
              ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากแท่งแม่เหล็ก  2  แท่งซึ่งวางไว้ในลักษณะต่าง  ๆ
แม่เหล็ก