เราทราบดีว่าโลกเรานี้มีอำนาจแม่เหล็ก  ทั้งนี้เพราะแท่งแม่เหล็กที่แขวนไว้ในแนวระดับ  หรือเข็มทิศจะวาบงตัวในแนวเหนือ - ใต้  เสมอ  จากการสำรวจสนามแม่เหล็ก  หรือเส้นแรงแม่เหล็กเราพบว่าโลกทำตัวเหมือนกับมีแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ในใจกลางโลก  ซึ่งเราเรียกว่า  " สนามแม่เหล็กโลก "
แม่เหล็กโลกวางตัวโดยเอาขั้ว  S  อยู่ทางซีกโลกเหนือ  และขั้ว N อยู่ทางซีกโลกใต้  แนวแกนของแม่เหล็กทำมุมเล็กน้อย ( ประมาณ  170 ) กับแนวเหนือใต้ภูมิศาสตร์โลก  ดังรูป
 
สนามแม่เหล็กโลก
เนื่องจากขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน  และขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันจะดูดกัน  ดังนั้นเข็มทิศซึ่งเป็นแม่เหล็กเมื่อวางไว้ในสนามแม่เหล็กโลก  เข็มทิศจะต้องเอาขั้ว N  ชี้ไปทางทิศเหนือ  (เพราะขั้ว S ของแม่เหล็กโลกอยู่ทางเหนือ)  และเอาขั้ว  S  ชี้ไปทางใต้ ( เพราะขั้ว  N  ของแม่เหล็กโลกอยู่ทางใต้)  เสมอ
โดย  นางจงกล  บัวสิงห