การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
      การสลายสารอาหารไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเสมอไป
สิ่งมีชีวิตบางชนิดเนื้อเยื่อบางอย่างสามารถได้พลังงานจากการ
สลายสารอาหารแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
ได้แก่ พยาธิตัวตืด  ยีสต  ์เมล็ดพืช   แบคทีเรียบางชนิด
ส่วนกล้ามเนื้อลายเป็นตัวอย่าง เนื้อเยื่อสัตว์ชั้นสูง
ที่สามารถสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้
 
       
กรดแลกติก ( lactic acid ) ในเซลล์กล้ามเนื้อลายเกิดจาก
pyruvic acid + ไฮโดรเจน ( กรดไพรูวิกทำหน้าที่รับ ไฮโดรเจน ในเซลล์กล้ามเนื้อลาย ถ้ามีการหายใจแบไม่ใช้ออกซิเจน ) มีผลทำให้กล้ามเนื้อเปลี้ยล้า
เอทานอล ( ethyl alcohol ) ในเซลล์ยีสต์เกิดจากสารแอซีตัลดีไฮด์
( acetaldehyde )ซึ่งเป็นสาร 2C ( เกิดจากกรดไพรูวิก ( 3C )
เสีย คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไป )รวมตัวกับ ไฮโดรเจน เป็นเอทานอล
ข้อควรทราบเพิ่มเติม
 
1.         เบียร์ ( Beer ) มีอัลกอฮอล์ประมาณ 4-5 %
2.        ไวน์ ( Wines ) มีอัลกอฮอล์ประมาณ 10-12 %
3.        บรั่นดีและวิสกี้ ( Whiskey )  มีอัลกอฮอล์ประมาณ 14 %
4.        ยีสต์จะหมักอัลกอฮอล์ได้สูงสุดประมาณ 12 %
( ถ้าสูงกว่านี้จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ของยีสต์เอง )
เนื่องจากเป็นการสลายสารอาหารที่ไม่สมบูรณ์มีพลังงานแฝงอยู่มาก
สามารถนำมาใช้เป็นชื้อเพลิงได้
5.        ยีสต์ทำให้ขนมปังฟูเพราะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น
6.        1 กลูโคสสลายตัวแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้พลังงานประมาณ
2 ATP ( ประมาณ 5% ของแบบใช้ออกซิเจน )
7.        การสลายกลูโคสแบบใช้ออกซิเจนจะได้พลังงานออกมา
277 K.cal ( 38 X 7.3 ) ซึ่งถ้ากลูโคสสลายตัวหมดสิ้นจะได้พลังงาน
สูงสุด 686 K.cal คิดเป็นพลังงานที่ได้รับจริง 277/ 686 หรือประมาณ 40% ของพลังงานที่มีอยู่ในกลูโคส