1. ความหมายฟิสิกส์อะตอม

 

            ฟิสิกส์อะตอม  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับอะตอม คือที่
วงโคจรของอิเล็กตรอนในอะตอม

            การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ชั้นอิเล็กตรอน  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

            พลังงานที่เกิดขึ้นในระดับอะตอมนี้  มีหน่วยเป็น   eV  อ่านว่าอิเล็กตรอนโวลต์

            พลังงาน 1  eV    จะมีค่าเท่ากับ   1.6 x 10-19  จูล

            เดิมเชื่อว่าอะตอมเล็กที่สุดแบ่งแยกไม่ได้   ปัจจุบันอะตอมประกอบนิวเคลียสอยู่แก่นกลางและมีอิเล็กตรอนโคจรเป็นวงกลมรอบๆ  และนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน

            คนที่พูดถึงอะตอมเป็นคนแรก  คือ  ดีโมคริตัส

            คนที่ทดสอบและสรุปว่าอะตอมแบ่งต่อไป  คือ  เจ เจ ทอมสัน

            คนแรกที่พูดถึงอิเล็กตรอน  คือ  เจ เจ ทอมสัน

            คนที่พูดถึงนิวเคลียสเป็นคนแรก คือ รัทเธอร์ฟอร์ด

            คนที่พูดถึงโปรตอนเป็นคนแรก  คือ  รัทเธอร์ฟอร์ด

            คนแรกที่พูดถึง นิวตรอน คือ  รัทเธอร์ฟอร์ด.