4 การค้นพบรังสีคาโธด  

 

            การค้นพบรังสีคาโธด  เป็นผลต่อเนื่องจากความสามารถประดิษฐ์
หลอดสูญญากาศได้    แล้วต่อไฟฟ้าที่ขั้วที่ปลายทั้งสอง  พบว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอด  จะมีแสงสีเขียวอ่อนเกิดขึ้นภายในหลอด  ซึ่งคิดว่าเป็นรังสีที่ได้จากขั้วไฟฟ้า แต่สรุปไม่ได้ว่ามาจากขั้วใด เพราะเมื่อสลับขั้วหลอด แสงสีเขียวก็ยังคงปรากฏให้เห็น

            ต่อ  เซอร์  วิลเลียม  ครุกส์  ดัดแปลงหลอดสูญญากาศเป็นหลอดงอ  พบว่าแสงสีเขียวจะปรากฏเรืองแสงที่ผนังที่ตรงข้ามกับขั้วลบ   ทางตรงข้ามขั้วบวก
ไม่มี  จึงเชื่อว่ารังสีนี้เกิดจากขั้วคาโธด  และเรียกรังสีนี้ว่า รังสีคาโธด

            ภายหลังการศึกษาสมบัติของรังสีคาโธด  พบว่า  รังสีนี้จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง  ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านโลหะบางๆ   และจากการเบี่ยงเบนได้ทั้งในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่ารังสีคาโธด     เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ

                  ภายหลังพบว่า  รังสีคาโธด  ก็คือ  อิเล็กตรอน.