7 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

 

เดิมดอลตันเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างว่าอะตอมเล็กที่สุดแบ่งต่อไม่ได้ แต่จากการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของรังสีคาโธด      ทำให้ทอมสันเสนอว่าอะตอมแบ่งต่อได้   คำถามที่เกิดขึ้นมาก็คือ แล้วอะตอมเป็นอย่างไร

            เนื่องจากอะตอมเล็กมากมองไม่เห็น  การบอกโครงสร้างจึงเป็นเพียงคำอธิบายที่เสนอขึ้นมาเพื่อใช้อธิบาย  คือเป็นเพียงแบบจำลอง

            แนวคิดแบบจำลองอะตอมของทอมสัน    อะตอมเป็นทรงกลม มีปริมาณประจุ-บวกเท่ากับประจุลบ  ประจุบวกกระจายอยู่ภายในทรงกลมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  มีอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบฝังอยู่ภายใน  ซึ่งแบบจำลองอะตอมของทอมสันนี้เปรียบได้เหมือนผลแตงโม

            แนวคิดอะตอมของทอมสันนี้   สมเหตุสมผลคือ มีลักษณะเป็นทรงกลม  มี ปริมาณประจุบวกเท่ากับประจุลบ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าประจุบวกจะยึดกันอย่างไรจึงอยู่อย่างต่อเนื่องได้  และเหตุใดอะตอมของนีออนซึ่งมีอิเล็กตรอน 10 และอะตอมของโซเดียมซึ่งมีอิเล็กตรอน 11  ธาตุทั้งสองมีจำนวนอิเล็กตรอนต่างกันเพียง 1  ตัว  เหตุใดธาตุทั้งสองจึงมีสมบัติทางเคมีต่างกันมาก

            แนวคิดนี้ของทอมสันจึงถูกยกเลิกไป.