8 แบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด

 

                หลังจากที่ทอมสันแนวคิดแบบจำลองอะตอมไปแล้ว  ได้รับการคัดค้าน เพราะไม่สามารถอธิบายปัญหาต่างๆได้

            รัทเธอร์ฟอร์ด   เชื่อว่าแนวคิดของทอมสันถูกต้องแม้จะตอบคำถามต่างๆไม่ได้

จึงได้ทดลองยิงอนุภาคแอลฟา  ซึ่งมีประจุเป็นบวก  มีประจุเป็น 2 เท่าของอิเล็กตรอนและมีมวลเป็น 4 เท่าของอะตอมไฮโดรเจน  ไปที่แผ่นทองคำที่ตีเป็นแผ่นบางๆ  โดย
คาดคะเนว่า  เมื่อยิงอนุภาคแอลฟาเข้าในในอะตอมแล้ว  ประจุที่อยู่ในอะตอมจะผลักกันไปผลักกันมา  ท้ายสุดอนุภาคแอลฟาจะมีการเบี่ยงเบนเป็นมุมน้อยๆ

            แต่ผลการทดลองกระเจิงของอนุภาคแอลฟา ที่เขาทดลอง  ทำให้เขาแปลกใจเพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น  เมื่อผลออกมาเช่นนี้  เขาจึงสรุปว่าอะตอมตามแบบที่
ทอมสันเสนอนั้น เป็นไปไม่ได้

            ผลการทดลองกระเจิงของอนุภาคแอลฟาเมื่อผ่านแผ่นทองคำ  คือ

                        1.   อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่เบี่ยงเบนเป็นมุมน้อยๆ

                        2.  อนุภาคแอลฟาส่วนน้อยเบี่ยงเบนเป็นมุม 5 – 180  องศา

                        3.  บางอนุภาคสะท้อนกลับ

            จากผลการทดลอง  รัทเธอร์ฟอร์ด  สรุปว่า ที่อนุภาคแอลฟาเบี่ยงเบนเป็นมุมน้อยๆ แสดงว่าภายในอะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง  มีมวลไม่มาก  ประจุบวกจะต้องมารวมกันที่ศูนย์กลาง  เรียกว่า นิวเคลียส  โดยมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆ  เพราะเมื่ออนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุบวกผ่านเฉียดเข้าใกล้นิวเคลียส  แรงผลักจะมาก ทำให้เบนเป็นมุมโต  แต่ตัวใดผ่านในแนวศูนย์กลาง อนุภาคนั้นจะถูกผลักให้สะท้อนกลับ

            ดังนั้น แบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด  คือ  อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสขนาดเล็กเป็นที่รวมของประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมด  โดยมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียส  เปรียบได้เหมือนระบบสุริยะ

            แต่แบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ดก็ถูกยกเลิก  เพราะไม่สามารถตอบ
คำถามได้ว่าทำไมประจุบวกจึงอยู่รวมกันเป็นนิวเคลียสได้โดยไม่ถูกผลักออก  ทำไมอิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสจึงไม่ตกลงในนิวเคลียสเพราะต้องปล่อยคลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้าออกมา  ทำไมบางธาตุปล่อยรังสีได้  บางธาตุไม่ปล่อย.