9 แบบจำลองอะตอมของบอร์

 

                แบบจำลองอะตอมของบอร์  เป็นแบบจำลองอะตอมที่ปรับปรุงจากแบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด    ดังนั้นจึงเปรียบเหมือนระบบสุริยะเหมือนกัน

            แบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด  ถูกยกเลิกไป  เพราะตอบคำถามไม่ได้

แต่บอร์สามารถตอบได้  โดยเสนอแนวคิด  ดังนี้

            1.  อิเล็กตรอนที่โคจรในวงโคจรพิเศษจะไม่มีการสูญเสียพลังงาน จึงไม่ตกลงในนิวเคลียส

            2.  อิเล็กตรอนในวงโคจรพิเศษจะมีโมเมนตัมเชิงมุม เป็นจำนวนเต็มเท่าของ
ค่าคงที่หนึ่ง  ดังสมการ   mvR   =   n

            3.  ธาตุจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรจากวงที่มีระดับพลังงานสูงมาสู่วงโคจรที่มีระดับพลังงานต่ำ   โดยปล่อยออกมาในรูปพลังงาน-โฟตอนหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ดังสมการ   E    =  Ei - Ef                       

            แม้บอร์จะตอบคำถามได้  แต่แบบจำลองของบอร์ก็ยังถือว่า บกพร่องเพราะบอร์ทั้งยอมรับและปฏิเสธทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์  คือ  บอร์ยอมรับว่าแรงสู่ศูนย์กลางเท่ากับแรงระหว่างประจุของนิวเคลียสกับอิเล็กตรอน   แต่บอร์ปฏิเสธ ในส่วนที่อิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสต้องมีการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โดยเสนอว่าวงโคจรนั้นเป็นวงพิเศษจึงไม่มีการสูญเสียพลังงาน.