14 รังสีเอกซ์

 

            รังสีเอกซ์  บางครั้งเรียก รังสีเรินต์เกน

ผู้ค้นพบรังสีเอกซ์  คือ  เรินต์เกน  ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน  เป็นการค้นพบโดยบังเอิญ ขณะกำลังศึกษารังสีคาโธด

            รังสีเอกซ์  อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนวงโคจรของอิเล็กตรอนจากวงที่มีระดับ
พลังงานสูงมาสู่วงที่มีระดับพลังงานต่ำ  แต่วิธีนี้ไม่สะดวกในการนำมาใช้ประโยชน์

            การผลิตรังสีเอกซ์ในปัจจุบัน ใช้วิธีการกระตุ้นให้อิเล็กตรอนวิ่งเข้าชนเป้าโลหะบางชนิดและหยุดอิเล็กตรอนอย่างกระทันหัน    ทำให้มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์บางส่วนเป็นพลังงานโฟตอนของรังสีเอกซ์ ในลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

            การเปลี่ยนรูปพลังงาน  เป็น ดังนี้

            1.  ขณะอิเล็กตรอนถูกเร่งด้วยความต่างศักย์  จะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่มีค่า   eV

            2.   เมื่ออิเล็กตรอนหลุดออกมา จะเคลื่อนที่ไปที่เป้า  จะมีพลังงานจลน์  Ek

            3.  เมื่อกระทบเป้าอิเล็กตรอนจะหยุดและปลดปล่อยพลังงานโฟตอน  ที่มีค่า  hf

                        จึงได้ความสัมพันธ์       eV   =   hf  และ   l   =    .