การค้นพบโปรตอน.

           

ภายหลังจากแนวความคิดสมมุติฐานแอลฟา – อิเล็กตรอนล้มเลิกไป เพราะนิวเคลียสของธาตุบางธาตุยังน้อยกว่ามวลของอนุภาคแอลฟา

เป็นที่ทราบดีว่า  นิวเคลียสของไฮโดรเจน  เป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบาที่สุด จึงมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านเสนอว่าอะตอมไฮโดรเจนอาจเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียส

แนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัทเธอร์ฟอร์ด และเมื่อเขาทดลองยิงอนุภาคแอลฟาชนกับอะตอมไนโตรเจน  พบว่ามีอะตอมออกซิเจนและไฮโดรเจนหลุดออกมาด้วย  เขาจึงเสนอเรียกอะตอมไฮโดรเจนนี้ว่า โปรตอน          ดังสมการ

   +      ®       +  

สมการนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมการการค้นพบโปรตอน   และเป็นสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์แรกในห้องปฏิบัติการ

จากการค้นพบนี้  ทำให้เกิดแนวคิดของนิวเคลียสว่า นิวเคลียสประกอบ โปรตอน และ อิเล็กตรอน.