ความหมาย ฟิสิกส์นิวเคลียร์.

               

            ฟิสิกส์นิวเคลียร์  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียส  ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่วงโคจรของอิเล็กตรอนเรียกว่าฟิสิกส์อะตอม

            ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียส  เรียกว่า เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

            พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นมีทั้งชนิดคายพลังงาน และดูดพลังงาน

            ระดับพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มีค่าสูงกว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาเคมี  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอะตอมในชั้นวงโคจรของอิเล็กตรอน

พลังงานของปฏิกิริยานิวเคลียร์มีหน่วยเป็นMev (อ่านว่าเมกกะอิเล็กตรอนโวลต์)   ส่วนระดับพลังงานของปฏิกิริยาเคมี  มีหน่วยเป็น  eV (อ่านว่าอิเล็กตรอนโวลต์).