ปฏิกิริยานิวเคลียร์.

 

            ปฏิกิริยานิวเคลียร์   เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียส

            การเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์ มี  2  แบบคือ

            1.  แบบสมบูรณ์

                          +     ®    + 

            2.  แบบย่อ

                                      (a , p)

            หลักในการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์  คือ

            1.   เขียนธาตุ และรังสีหรืออนุภาคที่เกี่ยวข้อง

            2.   ทำให้เลขอะตอมและเลขมวล ทั้งสองข้างเท่ากัน

           

รังสีและอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ควรทราบ.

ชื่อรังสีหรืออนุภาค

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์สูตร

รังสีแอลฟาหรืออนุภาคแอลฟา

a

รังสีเบตาหรืออนุภาคอิเล็กตรอน

b

     รังสีแกมมา

g

g

     อนุภาคโปรตอน

P

     อนุภาคนิวตรอน

N

     อนุภาคโพสิตรอน

-

     อนุภาคดิวทีเรียม

D

    อนุภาคตริเตรียม

T