ลูกระเบิดปรมาณูลูกที่สอง.

 

            ลูกระเบิดปรมาณูลูกที่สองทิ้งลงที่เมืองนางาซากิ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.. 2488

มีรหัสว่า  แฟตแมน  ( Fat  Man)  มีความยาว  10 ฟุต 8 นิ้ว  เส้นผ่าศูนย์กลาง  5  ฟุต  หนัก 10,000 ปอนด์ ใช้ พลูโตเนียม –239 เป็นเชื้อเพลิง

            จริงๆแล้วลูกระเบิดลูกนี้มีเป้าหมายจะทิ้งที่เมืองโกกุระ  วันนั้นเมฆหนาปกคลุมไปทั่ว นักบินมองไม่เห็นเป้าหมายจึงบินไปเมืองนางาซากิ  สามารถมองเห็นตัวเมืองได้ชัดเจน  เมื่อเวลา 12.00 น ที่ความสูง 30,000 ฟุต  นักบินจึงได้ทิ้งลูกระเบิดลงไป

            แรงระเบิดที่ตกเหนือเมืองนางาซากิ ก็เช่นเดียวกับที่เกิดที่เมืองฮิโรชิมา  ความ

เสียหายครั้งนั้น ปรากฏว่า  พลเมืองประมาณ  200,000 คน  ตายและสูญหาย  36,000 คน  บาดเจ็บ 40,000 คน

            หลังจากนั้น 1 วัน  ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ขอยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข สงครามโลกครั้งที่ 2  จึงได้ยุติลง ภายหลังจากที่มีการสู้รบกันมานานถึง 6  ปี.