การเลื่อนแกนทางขนาน

                            Y             Y/

 

 

 

 

 

 


                                                      X/        P(x,y)

                                                                Y/

      

                                   h/      O/(h,k)                                                   X/       

                                                k/

                       O                                                                                                      X    

 

จากราฟ O(0,0) เป็นจุดกำเนิดของแกนเดิม ( แกน X และแกน Y) และ O/(h,k)  เป็นจุดกำเนิดของแกนใหม่ (แกน X/ และแกนY/) 

ให้  พิกัดของ P เทียบกับแกนเดิม คือ (x,y)

และ  พิกัดของจุด P เทียบกับแกนใหม่คือ (x/, y/)

\      x   =   x/ +h  หรือ  x/  =  x - h

และ  y  =   y/ + k หรือ    y/  =  y - k