วงกลม

 

 

 

                         Y

วงรี:       r
     O/(h,k)
                                                                           P(x,y)

 


  

 

 

                                                                                                                X

                        O

 

ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด  O/(h,k)   และรัศมียาว  r  หน่วย  คือ {(x,y)Î RXR / (x-h)2 + (y-k) 2  =  r }

วงกลมที่มีสมการ  x2 +y2 + Dx + Ey + F  = 0 เมื่อ  D,E และ F เป็นจำนวนจริง จะได้

จุดศูนย์กลางที่จุด O/ (-      , -   )

และรัศมียาว   เมื่อ =   +- F   > 0