**ทฤษฎีบทเลขยกกำลัง

 

 ถ้า  a , t เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น  0

และ m ,n เป็นจำนวนเต็มจะได้  

          1. .   = 

     2. ()   = 

           3. (ab)    =

           4. ()    = 

           5.          =