* * * *

 


เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

     

                           การบวก ลบ  ที่มีเครื่องหมายกรณฑ์

 

                         ตัวอย่าง    จงทำเป็นรูปอย่างง่าย          + -

                         วิธีทำ            + -      =    + -

                                                                           =    + -

                                                                                =    ( 2+3 -1)

                                                                                =     4 

 

**      **